På programmet Textil-Kropp-Rum vid HDK-Valand Steneby utforskar man textil gestaltning i relation till kropp och rum. Här utvecklas studenterna konstnärligt samtidigt som de får goda kunskaper i textila material och tekniker.
In the Bachelor's and Master's Program Textil-Body-Space at HDK-Valand Steneby, they explore textile design in relation to body and space. The students can develop artistically while gaining good knowledge of textile materials and techniques.

Besöksadress / Visiting address
•  Benhuset, Katarina Östra Kyrkogårdsgränd, Stockholm
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Textil-Kropp-Rum
Vernissage / Opening  • 30 september 17.00-19.00
1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 12.00-17.00
3 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists • Karin Bäckström, Elsa Mellquist, Fanny Schwarz, Elis Ottosson, Luisa Recker, Fanny Hulebäck
Om • Välkommen till Benhuset vid Katarina kyrka – här visas arbeten från avgångsstudenterna på utbildningen Textil-Kropp-Rum. Resultatet innefattar en stor bredd inom det textila fältet: scenkostym, performance, installationer, skulpturer, vävda bilder och mode.
Om medverkande • Sex avgångsstudenter visar på en bredd inom det textila fältet: scenkostym, performance, installationer, skulpturer, vävda bilder och mode.
About • Welcome to Benhuset at Katarina Church – take part of an exhibition showcasing graduate works from the Textile-Body-Space education at HDK-Valand Steneby. The result includes a great breadth in the textile field: stage costume, performance, installations, sculptures, woven images and fashion.
About artists • Six graduates showcase a great breadth in the textile field: stage costume, performance, installations, sculptures, woven images and fashion.
..................................................................

HDK-Valand Steneby, Textil-Kropp-Rum • Elsa Mellquist, Naturrutan • Foto: Elsa Mellquist

Back to Top