På programmet Textil-Kropp-Rum vid HDK-Valand Steneby utforskar man textil gestaltning i relation till kropp och rum. Här utvecklas studenterna konstnärligt samtidigt som de får goda kunskaper i textila material och tekniker.
In the Bachelor's and Master's Program Textil-Kropp-Rum at HDK-Valand Steneby, they explore textile design in relation to body and space. The students can develop artistically while gaining good knowledge of textile materials and techniques.

HDK-Valand Steneby, Textil-Kropp-Rum • Elsa Mellquist, Naturrutan • Foto: Elsa Mellquist

Back to Top