HDK-Valand Campus Steneby – Textil-Kropp-Rum
HDK-Valand Göteborgs Universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Här utbildas även lärare inom bild och slöjd. I kandidat programmet Textil-Kropp-Rum på Campus Steneby utforskas textil gestaltning i relation till kropp och rum – här utvecklas studenterna konstnärligt samtidigt som de får goda kunskaper i textila material och tekniker.
HDK-Valand at the University of Gothenburg, conducts education and research in Design, Film, Photography, Fine Art, Crafts and Literary Composition – as well as teacher education in Visual Arts and Sloyd. The artistic programme “Textil-Kropp-Rum” is devised for those who wish to, in various ways, explore textiles in relation to the body and space.

Besöksadress / Visiting address Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

www.gu.se/hdk-valand
UTSTÄLLNING / EXHIBITION I och med kroppen
Vernissage / Opening 7 oktober 17.00-19.00
6 oktober 11.00-17.00
7 oktober 11.00-19.00
8 oktober 11.00-17.00
9 oktober 11.00-17.00
Medverkande / Artists Lea Firus och Elliot Pettersson
Om • I utställningen ”I och med kroppen” har de medverkande konstnärerna utgått från den egna kroppen och dess relation till omvärlden genom ett antal frågeställningar: Hur kan traumatiska känslor förkroppsligas i en docka? Vad finns för det nedbrytbara alternativ till textilier och hur relaterar de i så fall till den mänskliga kroppen och naturen? Hur kan relationen till den manliga kroppen diskuteras genom textila material? I utställningen kan du se verk av alumner från kandidatprogrammet Textil-Kropp-Rum, HDK Valand.
Om medverkande
Lea Firus undersöker biomaterial i gränslandet mellan det vetenskapliga och det konstnärliga, ett arbete där materialen utvecklas till en konstnärlig studie för att förstå den mänskliga kroppen i förhållande till naturen.
Elliot Pettersson använder sig av textil i förhållande till kroppen och sensualitet för att skapa diskussion kring den manligt kodade kroppen.
About In the exhibition "I och med kroppen " the participating artists used their own bodies as a starting point. They try to see the body and its relationship to the outside world through a number of questions: How can traumatic feelings be embodied in a puppet? What are the bio-degradable alternatives to textiles and if so, how do they relate to the human body and nature? How can the relationship to the male body be discussed through textile materials? In the exhibition, you can see works by alumni from the bachelor's program Textil-Kropp-Rum, HDK Valand.
About artists
Lea Firus investigates biomaterials in the borderland between the scientific and the artistic, a work where the materials are developed into an study to understand the human body in relation to nature.
Elliot Pettersson uses textiles in relation to the body and sensuality to create discussion around the male-coded body.

Workshop En flagga för Hägerstens medborgarhus
8 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artists Lea Firus och Elliot Pettersson
Om • Var med och skapa en flagga för Hägerstens medborgarhus och diskutera vikten av sådana mötesplatser. Vad är ett medborgarhus för dig? Hur kan ett medborgarhus representeras i en flagga? Lea, Elliot, Tobias och Hägerstens medborgarhus bjuder in till flagg-workshop – material finns på plats.
About Join us in creating a flag for Hägersten's citizens' house and discuss the importance of public meeting places. What is a citizens' house to you and how can it be represented in a flag? Lea, Elliot, Tobias and Hägersten's citizens' house invite you to a flag workshop – materials are available on site.
Hdk textil kropp rum • Lea Firus • Foto: Lea Firus
Back to Top