HDK-Valand Campus Steneby – Textil-Kropp-Rum
HDK-Valand Göteborgs Universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Här utbildas även lärare inom bild och slöjd. I kandidat programmet Textil-Kropp-Rum på Campus Steneby utforskas textil gestaltning i relation till kropp och rum – här utvecklas studenterna konstnärligt samtidigt som de får goda kunskaper i textila material och tekniker.
HDK-Valand at the University of Gothenburg, conducts education and research in Design, Film, Photography, Fine Art, Crafts and Literary Composition – as well as teacher education in Visual Arts and Sloyd. The artistic programme “Textil-Kropp-Rum” is devised for those who wish to, in various ways, explore textiles in relation to the body and space.

www.gu.se/hdk-valand
Hdk textil kropp rum • Lea Firus • Foto: Lea Firus
Back to Top