HDK-Valand Konsthantverk erbjuder en mångsidig utbildningsmiljö som innefattar ett nära utbyte mellan undervisning, forskning och samhälle. Programmet grundar sig på ett konstnärligt, undersökande arbete kring koncept genom material. Inom programmet finns tre inriktningar: keramikkonst, smyckekonst och textilkonst. HDK-Valand konsthantverk är en del av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Under Stockholm Craft Week finns möjlighet att ta del av några undersökande projekt kring interaktiva möten mellan publik och konsthantverkare, som utgör en viktig del av utbildningen och forskningen på HDK-Valand
HDK-Valand Craft provides a comprehensive understanding of the contexts of craft making and the intersections between education, research and society. Artistic exploration through materials and concepts form the basis of HDK-Valand Craft. Within the programme, there are three specializations: Ceramic Art, Jewellery Art and Textile Art. HDK-Valand Craft is part of the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at the University of Gothenburg.
During Stockholm Craft Week, you will be able to take part in the interactive meetings between artisans and their audience which is an important part of the students’ education and research.

www.hdk-valand.gu.se

Besöksadress/Visiting address: Högbergsgatan 12, Stockholm, c/o Caroline Lindholm & Helena Sandström
..................................................................

Workshop • FÄRGPUFF – ett lekfullt sätt att undersöka färg
1 oktober 14.00-20.00
Föranmälan krävs, Mail: fargpuff.colourjumble@gmail.com
Registration required, Mail: fargpuff.colourjumble@gmail.com
Ange vilken workshoptid anmälan gäller / Refer to what time slot you want to book
14.00-14.30 • 15.00-15.30 • 16.00-16.30 • 17.00-17.30 • 18.00-18.30 • 19.00-19.30
Medverkande / Artists: Angela Melito
Om: Skapat av Danielle Goulé, Angela Melito, Emmeli Rolleberg, Magdalena Svensson & David Bramham. Med inspiration av Josef Albers arbete med färgteori, är målet med denna workshop att skapa ett rum för barn, där de kan utforska färgteori på ett lekfullt och experimentellt sätt. Både barn och vuxna är inbjudna att som besökare skapa egna verk och spela spel med koppling till färgerna vid Bauhausskolan. Workshopen är öppen mellan 14:00 och 20:00, och varje timme välkomnar vi nya deltagare för en 30 minuters workshop. Vi är begränsade till att ta emot fem personer åt gången i lokalen.
Om medverkande: Angela Melito är en italiensk konstnär och konsthantverkare. Hon examinerades nyligen från masterutbildningen konsthantverk vid HDK-Valand.
About: Created by Danielle Goulé, Angela Melito, Emmeli Rolleberg, Magdalena Svensson & David Bramham.
Inspired by Josef Albers’ work with colour theory, this workshop aims to create a space for kids to experience colour theory in a playful and experimental way. Visitors - both children and adults are invited to create their own compositions and play a variety of games connected to colours and the Bauhaus School. The workshop is open between 14.00-20.00, every hour we welcome new participants for a 30 minute session. There is a limitation of 5 persons at the time.
About artist: Angela Melito is an Italian craft artist. She recently received her master's degree in arts and crafts, from HDK-Valand.
..................................................................

Workshop • Leave your Mark
2 oktober 14.00-20.00
Föranmälan krävs, Mail: leaveyourmarkscw@gmail.com
Registration required, Mail: leaveyourmarkscw@gmail.com
Workshopen öppnar 14.00, var 15:e minut välkomnar vi ett nytt par deltagare.
Vi är begränsade till att ta emot två personer åt gången i lokalen
The workshop starts at 14:00 and every 15 minutes we welcome a new set of participants, only two at a time.
Medverkande / Artists: Oskar Summerton
Om: I metallarbete och smyckestillverkning stämplas ofta objektet med tillverkarstämpel, en ritual som bekräftar att objektet är gjort av just den personen. Den känslan av egenmakt vill Oskar Summerton dela med sig av till andra. Under denna workshop bjuds du in till att lämna ditt märke på en stor aluminiumplåt med hjälp av gravyrverktyg och punsar. Tillsammans skapas en fysisk samling av alla signaturer, logotyper och andra märken till eftervärlden.
Ta gärna med egna hörselskydd, det kommer också att finnas öronproppar för engångsbruk, men för att skära ner på engångsartiklar så uppskattar vi om du har med egna.
Om medverkande: Oskar Summerton tog sin masterexamen i smyckekonst vid HDK-Valand. Under sitt examensarbete utforskade han tillverkning av verktyg av återvunnet material, med intentionen att lära ut grundläggande metallbearbetningskunskaper.
About: In metalwork and jewelry making, the final step is often to stamp the item with the manufacturer's stamp, a ritual that confirms that the item was made by that particular person. Oskar Summerton would like to share that feeling of autonomy with others. During this workshop, all participants are invited to leave their mark on a large aluminum plate with engraving tools and punches. Together, a physical collection of all signatures, logos or other marks for posterity is created.
Feel free to bring your own hearing protection, there will also be disposable earplugs, but to cut down on disposable items, we appreciate if you have your own.
About artist: Oskar Summerton studied for his bachelor’s – and master’s degree in Jewellery Art at HDK-Valand. During his MA degree work he explored making tools out of recycled materials with the intention to introduce people to metal crafts.
..................................................................

Workshop • Ways Into Weaving
3 oktober 14.00-20.00, 4 oktober 14.00-20.00
Föranmälan krävs, Mail: rosa.tolnov.clausen@gu.se
Registration required, Mail: rosa.tolnov.clausen@gu.se
Fem deltagare per workshop. Ange om anmälan gäller lördag eller söndag samt workshop 1 eller 2.
1: 14.00–16.30, 2: 17.00–19.30.                 
Five participants per workshop. For registration choose Saturday or Sunday and workshop 1 or 2.
1: 14.00–16.30, 2: 17.00–19.30.
Medverkande / Artists: Merja Hannele Ulvinen, Subani Melin, Rosa Tolnov Clausen
Om: Under våren startade Konsthantverkarna Merja, Subani och Rosa studiecirkeln Ways Into Weaving, som en plattform för att diskutera, dela tankar och perspektiv kring vävning. Under Stockholm Craft Week bjuder de in alla som är intresserade av vävning – med eller utan förkunskaper – att delta i en workshop. Det kommer finnas vävstolar och material för den som vill prova.
Om medverkande:
Merja Hannele Ulvinen är utbildad modedesigner som vill inspirera och utmana unga att tänka nyskapande kring stil och trender.
Subani Melin studerar på masterprogramet vid HDK-Valand. I sin konstnärliga praktik undersöker hon vävens och konstens terapeutiska egenskaper.
Rosa Tolnov Clausen är utbildad textildesigner. I sin pågående doktorandforskning undersöker hon handvävningens potential och dess roll i de Nordiska länderna idag.
About: During spring, the Artisans Merja, Subani and Rosa started the study circle Ways Into Weaving, as a platform for discussing, sharing thoughts and perspectives on weaving. During Stockholm Craft Week, they invite everyone who is interested in weaving - with or without prior knowledge - to participate in a weaving workshop. There will be looms and materials for those who want to try.
About artists:
Merja Hannele Ulvinen is a fashion designer who wants to inspire and challenge young people to think innovatively about style and trends.
Subani Melin study for the master's program at HDK-Valand. In her artistic practice, she examines the therapeutic properties of weaving and art.
Rosa Tolnov Clausen is a textile designer. In her ongoing doctoral research, she looks into the potential of hand weaving and its role in the Nordic countries today.
..................................................................
Färgpuff Colour Jumble, Danielle Goulè
Färgpuff Colour Jumble, Danielle Goulè
Färgpuff Colourjumble • Foto:Emmeli Rolleberg
Färgpuff Colourjumble • Foto:Emmeli Rolleberg
Ways Into Weaving, Jukka Kiistala
Ways Into Weaving, Jukka Kiistala
Ways Into Weaving • Foto: Subani Melin
Ways Into Weaving • Foto: Subani Melin
Leave Your Mark, OskarSummerton
Leave Your Mark, OskarSummerton
Leave your mark • Foto: Tom Chiiron
Leave your mark • Foto: Tom Chiiron
Kollektiva Processer, Rosa Tolnov Clausen • Foto: Kohei Usuda
Kollektiva Processer, Rosa Tolnov Clausen • Foto: Kohei Usuda
Leave your mark • Foto:Tom Chiiron
Leave your mark • Foto:Tom Chiiron

HDK Valand • Kollektiva processer • Oskar-Summerton, Making your Mark • Foto: Oskar Summerton

Back to Top