Hantverkarna Stockholm
Hantverkarna Stockholm är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. I 175 år har föreningen värnat om hantverksföretag, yrkesutbildning och yrkesskicklighet, samt arbetat för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer, myndigheter och institutioner.
The purpose of Hantverkarna Stockholm (Stockholm Craft and Small Business Association) is to watch over the interests of craft workshops and small business, take an active role in commercial policy, promoting handicrafts, training, professional skills and to improve the status and conditions for crafts in all disciplines. We promote co-operation and contact between individual members, public organizations and institutions.

Besöksadress / Visiting address Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm

www.hantverkarnastockholm.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONHantverket
Vernissage / Opening 5 oktober 18.00-20.00
6 oktober 11.00-20.00
7 oktober 11.00-17.00
8 oktober 11.00-17.00
9 oktober 11.00-17.00  
Medverkande / Artists Katarina Evans, Katarina Brieditis, Bea Szenfeld, Sebastian Schildt, Calle Forsberg, Sofia Björkman, Gunilla Kihlgren och Åsa Pärson
Om • Från 6-23 oktober visar åtta samtida konsthantverkare från Hantverkarna Stockholm sina verk i galleriet på Stadsmuseet Stockholm.
Om medverkande Sofia Björkman, smyckekonstnär • Gunilla Kihlgren, glaskonstnär • Åsa Pärson, handvävare • Calle Forsberg, keramiker • Sebastian Schildt, guld- och silversmed • Katarina Evans, textilkonsthantverkare • Katarina Brieditis, textilkonsthantverkare • Bea Szenfeld, papperskonstnär.
About From 6-23 October, eight contemporary craft artists from Hantverkarna Stockholm, show their works at The City Museum of Stockholm
About artists Sofia Björkman, jewellery artist • Gunilla Kihlgren, glass artist • Åsa Pärson, textile artist • Calle Forsberg, ceramist • Sebastian Schildt, gold- and silversmith • Katarina Evans, textile artist • Katarina Brieditis, textile artist • Bea Szenfeld, paper artist.
Hantverkarna Stockholm • Hantverket • Foto: Thron Ullberg
Back to Top