Handarbetets Vänner Galleri är ett av Sveriges få textilgallerier med utställningar som valts med målsättningen att visa bredden inom textil konst. Här visas både svenska och internationella konstnärer, urvalet ger en inblick i vad som pågår inom det textila fältet idag.
HV Gallery is one of few textile galleries in Sweden with exhibitions selected with the aim to showcase the variety of textile art. Exhibitions, by Swedish and international artists and craftsmen, give an insight into what goes on in the textile field today.

www.hv-textil.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Mariana Silva Varela
Medverkande / Artist: Mariana Silva Varela
..................................................................

ARTIST TALK •
Medverkande / Artist: Mariana Silva Varela
..................................................................
Back to Top