Hälsinglands Museum är en stiftelse med Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun som huvudmän. Museet driver sin verksamhet i lokaler i Hudiksvall men arbetar i hela länet, ofta i direkt samverkan med olika lokala aktörer, institutioner och intressen. 2017 tog museet emot en stor donation bestående av silversmeden Rosa Taikons verkstad.
Hälsinglands Museum is a foundation with Region Gävleborg and Hudiksvall municipality as principals. The museum operates in Hudiksvall but works throughout the county, often in direct collaboration with various local actors, institutions and interests. In 2017, the museum received a large donation consisting of the silversmith Rosa Taikon’s workshop.

www.halsinglandsmuseum.se
..................................................................

FÖRELÄSNING / LECTURE • Att tala med silver: berättelsen om Rosa Taikon
Adress föreläsning online/address lecture online: https://vimeo.com/463001990
Medverkande: Elin Thomasson, ansvarig för nationella minoriteter/romskt kulturarv, Hälsinglands museum
Om: Elin Thomasson berättar om museets arbete med att förmedla berättelsen om Rosa Taikon, en av 1900-talets mest politiska konstnärer. En berättelse som sträcker sig in i nuet. I Rosa Taikons smycken möts tradition och förnyelse i ett unikt uttryck, hon var en av Sveriges tekniskt mest skickliga silversmeder. Och dessutom samhällsdebattör i frontlinjen för romers rättigheter. Efter Rosas bortgång donerades hela hennes verkstad till Hälsinglands museum, med målet att skapa den första permanenta utställningen i Sverige som berättar om en romsk konstnär.
About: Elin Thomasson talks about the museum's work to convey the story of Rosa Taikon, one of the most political artists of the 20th century. In Rosa Taikon's jewelery, tradition and renewal meet in a unique expression, she was one of Sweden's most technically skilled silversmiths. And also a public debater in the front line for Roma rights. After Rosa's death, her entire workshop was donated to the Hälsingland Museum, with the aim of creating the first permanent exhibition in Sweden that tells the story of a Roma artist.
..................................................................

Att tala med silver – Berättelsen om Rosa Taikon
Föreläsning/ Lecture

Rosa Taikon • Foto Bernd Janusch

Back to Top