Gustavsbergs porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum och samlingen innehåller i sin helhet mer än 45 000 föremål tillverkade vid Gustavsbergs Porslinsfabrik under mer än 170 år. Delar av samlingen visas i helt nya utställningar: De berättar om fabrikens långa historia, om föremålen, om människorna och om den roll i samhället som fabriken kom att spela. Runt 2 500 föremål presenteras utifrån olika teman i en färgsprakande scenografi. Upplev allt från studiotillverkat konstgods och prakturnor till välkända serviser och äldre sanitetsprodukter samt föremål av emalj och plast.
Gustavsberg Porcelain Museum is a part of Nationalmuseum and encompasses over 45,000 objects. from the extensive Gustavsberg Collection. The exhibitions recount the history of Gustavsberg Porcelain Factory, which spans more than 170 years and tells the story of the objects, the people, and the role the factory came to play in Swedish society. About 2500 objects are showcased in exhibitions based on various themes. Experience everything from studio-created objets d’art and splendid urns to well-known porcelain services and older sanitary products, as well as enamel and plastic objects.

Besöksadress / Visiting address • Odelbergs väg 5, Gustavsberg

www.gustavsbergsporslinsmuseum.se
..................................................................

VISNING / GUIDED TOUR • Visning i museisamlingen: Hantverk och industri
1 oktober 13.00-14.00
Föranmälan krävs • Visningen ingår i entrépriset. Platsbiljett bokas på förhand via Biljetto https://nationalmuseum.biljetto.com/sv-SE/hantverkochindustri
Registration required • The presentation is included in the entrance fee, though book a free ticket for the event at https://nationalmuseum.biljetto.com/sv-SE/hantverkochindustri
Medverkande / Artist • Ulrika Schaeder
Om • Det sägs att det krävs 70 handgrepp för att producera en kaffekopp. Vilka arbetsmoment ersattes inte av industrialismens rationella maskiner? Intendent Ulrika Schaeder diskuterar hantverkets betydelse i porslinsindustrin med utgångspunkt i Gustavsbergssamlingen. (Visning ingår i entréavgiften)
Om medverkande • Ulrika Schaeder är intendent för Gustavsbergs Porslinsmuseum och projektledare för museets omgestaltning. Hon är även utställningskommissarie samt en av de innehållsansvariga för de nya samlingspresentationerna på Porslinsmuseet.
About • It is said that it takes 70 manipulations by a human hand to produce a coffee cup. What parts of manual process were not replaced by the rational machines of industrialism? Curator Ulrika Schaeder discusses the importance of craftsmanship in the porcelain industry based on the collection in the The Gustavsberg Porcelain Museum. (The presentation is part of the entrance fee)
About participants • Ulrika Schaeder is the Curator of Gustavsberg's Porcelain Museum and project manager for the museum's restructuring, exhibition commissioner and one of the content managers for the new collection presentations at the Porcelain Museum
..................................................................

WORKSHOP • Baka med lera!
3 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artist • Andrea Forslund Grath
Om medverkande • Andrea Forslund Grath har en 2-årig utbildning till hantverkspedagog från Nyckelviksskolan och har precis avslutat en masterutbildning i keramik på Konstfack. Hon är verksam i Stockholm och arbetar mestadels med figurativ skulptur.
Om • Ta med barnen och utforska materialet lera i en gratis drop-in-workshop på Gustavsbergs Porslinsmuseum. På ett filosofiskt och lustfyllt sätt undersöks form och material genom att knåda, kavla och fläta lera. Aktiviteten är ett samarbete med Hertha Hillfons Vänner som del av jubileumssatsningen Hertha Hillfon 100 år.
About • Bring you kids to a free drop-in workshop at Gustavsberg Porcelain Museum. In a philosophical and pleasurable way, we examine form and material by kneading, rolling and braiding clay. The activity is a collaboration with Hertha Hillfon's Friends as part of the anniversary initiative Hertha Hillfon 100 years.
About participantsAndrea Forslund Grath has a 2-year education as a craft educator from Nyckelviksskolan and has just completed a master's degree in ceramics at Konstfack. She is based in Stockholm and works mostly with figurative sculpture.
..................................................................

Gustavsbergs porslinsmuseum • Foto: Anna Danielsson

Back to Top