Gustavsbergs Konsthall Gustavsbergs Konsthall är en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk. Utställningarna omfattar alla materialområden och presenterar såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde. I butiken säljs noga utvalda verk från landets främsta konsthantverkare.
Gustavsbergs Konsthall
Gustavsbergs Konsthall is a leading venue for Swedish and international contemporary crafts. The exhibitions features crafts of all materials, displaying recognized craft artists as well as an avant-garde of a younger generation. The gallery runs a shop for Swedish contemporary crafts.
www.gustavsbergskonsthall.se
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Jordkrets
Vernissage/Opening 1 oktober 14.00-14.45
1 oktober 13.00-16.00, 2 oktober 11.00-16.00, 3 oktober 11.00-16.00, 4 oktober 11.00-16.00
Besöksadress/Visiting address: Odelbergs väg 9, Gustavsberg
Medverkande / Artists: Maya Strandberg, Dominika Kemilä, Lina Sofia Lundin
Om: Utställningen Jordkrets kretsar kring platsens, jordens, betydelse och påverkan inom konsthantverket. Inne i konsthallen visas skulpturer i lera och textil av Maya Strandberg och Dominika Kemilä. Lina Sofia Lundins verk visas utomhus, vid vattnet.
Om medverkande: De tre konstnärerna arbetar skulpturalt och gränsöverskridande med bl.a. keramik och textil. För mer information om konstnärerna, besök deras respektive webbsidor:
Maya Strandberg, mayastrandberg.com
Dominika Kemilä, dominikakemila.com
Lina Sofia Lundin, linasofialundin.com
About: The exhibition Jordkrets revolves around the earth, the soil, the place and its meanings within craft. The galley shows textile and clay works by Maya Strandberg Dominika Kemilä. Outside, by the water you will find Lina Sofia Lundins work.
About artists: The three artists work sculpturally and cross-border with ceramics and textiles among other materials.
Maya Strandberg, mayastrandberg.com
Dominika Kemilä, dominikakemila.com
Lina Sofia Lundin, linasofialundin.com
..................................................................
ARTIST TALK/ GUIDED TOUR / OPENING
1 oktober 10.00-14.45
Konstnärsamtal i utställningen Jordkrets, visning av utställningarna Interaction XXX, Konstnärliga utgrävningar samt invigning Jordkrets.
Föranmälan krävs till konstnärsamtalet : konsthall@varmdo.se
Registration required for artist talk: konsthall@varmdo.se
Besöksadress/Visiting address:
Gustavsbergs Konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsberg
Galleri Panncentralen, Chamottevägen 5, Gustavsberg
Medverkande / Artists: Dominika Kemilä, Maya Strandberg, Lina Sofia Lundin
Om:
10.30-12.00 kaffe från kl 10.00.
Konstnärssamtal som tar avstamp i höstutställningen Jordkrets med konstnärerna Maya Strandberg, Dominika Kemilä och Lina Sofia Lundin. De berättar om materialen och dess betydelse för verken och den konstnärliga processen, om hur känsla, ursprung, symbolik, historia och platsen på olika sätt blir avgörande för den konstnärliga berättelsen.
13.00 Visning av utställningarna ”Interaction XXX” med Haidar Mahdi och ”Konstnärliga utgrävningar, i Galleri Panncentralen. ”Konstnärliga utgrävningar” är resultatet av olika projekt med barn och unga under ledning av konstpedagog Matilda Kästel i Gustavsbergs Konsthall.
14.00-14.45 Vernissage för ”Jordkrets” i Gustavsbergs Konsthall.
Ändringar kan ske, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
About:
10.30-12.00
Coffee will be served from 10.
In conjunction with the exhibition Jordkrets. The participating artists will perform an artist talk where they deal with the themes of the exhibition. They will talk about the materials and their meanings for the artistic process. Further on they will discuss what intuition, sources, symbolic meanings, history and places bring into the artworks.
13.00 Introduction to the exhibitions ”Interaction XXX” with artist Haidar Mahdi (see separate event) and ”Artistic excavations”, in Galleri Panncentralen. ”Artistic excavations” is an exhibition showing the results of different projects for children and youth led by artist and art teacher Matilda Kästel in Gustavsbergs Konsthall.
14.00 Opening of the exhibition Jordkrets, Gustavsbergs Konsthall. (see separate event). Changes may occur, we follow Folkhälsomyndighetens guidelines.
Changes may occur if The public health agency change their guidelines.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Vagnen
3 oktober 11.00 och 13.00
Besöksadress/Visiting address: Gustavsbergs Konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsberg
Medverkande / Artist: Ylva Franzén
Om: Kl. 11.00 och 13.00 visar Ylva Franzén sitt verk "Vagnen" och berättar om processen fram till färdigt verk.
"Vagnen" är ett offentligt konstverk som sedan våren 2020 står placerat i bostadsområdet Porslinskvarteren i Gustavsberg. Verket är en hyllning till hantverket, keramikindustrin och människorna som arbetade här. Förarbeten och skisser visas i en pop up-utställning i konsthallens butik. Samling i butiken. Drop in i mån av plats.
Om medverkande: Ylva Franzén har verkat i drygt 20 år som konsthantverkare, bl. a. med en rad offentliga gestaltningar. Ateljé i G-studion i Gustavsberg. www.ylvawfranzen.com
About: At 11.00 and 13.00, Ylva Franzen introduces her work ”Vagnen” and the process behind it.
”Vagnen” is a public artwork commision placed in the residential district Porslinskvarteren (the Porcelain Quarters) in Gustavsberg. The work celebrates the handicraft, the ceramic industry and the people who used to work in the factory. Sketches and models are shown in a pop-up exhibition in Gustavsbergs Konsthall. Gather in the shop at Gustavsbergs Konsthall. Drop-in.
About artist: Ylva Franzén  är medlem i ateljé i G-studion i Gustavsberg. Hon har arbetat som konsthantverkare i drygt 20 år, bl.a. med en rad offentliga gestaltningar.
www.ylvawfranzen.com
..................................................................

WORKSHOP • Sandgjutning för barn och unga
4 oktober 12.00-15.00
Föranmälan krävs: konsthall@varmdo.se
Registration required: konsthall@varmdo.se
Besöksadress/Visiting address: Konstnärshuset, G-studion, Tyra Lundgrens väg 25, Gustavsberg
Medverkande / Artists: Ylva Franzén, Maya Strandberg
Om: Under ledning av keramikerna Ylva Franzén och Maya Strandberg får de unga deltagarna prova på sandgjutning med gjutlera, en teknik som brukade användes i porslinsfabriken. Genom att trycka ner föremål i en sandbädd och hälla på rinnande lera skapas avgjutningarna. De kan behöva ligga i sanden 1-2 dagar beroende på storlek/tjocklek, för att sen tas upp och borstas av, torka och brännas. 
Om medverkande: Maya Strandberg och Ylva Franzén arbetar båda med lera i sina konstnärliga praktiker. De är baserade i G-studion i Gustavsberg och är båda aktuella med utställningar på Gustavsbergs Konsthall under hösten 2020.
About: Led by ceramic artists Ylva Franzén and Maya Strandberg the young participants can try sand casting with clay, a common technique formerly used in the porcelain factory. By pressing objects in a bed of sand before pouring liquid clay in the negative shapes, the forms are created. The sculptures must dry for a couple of days before lifted, brushed and then dry some more before being put in the kiln.
About artists: Maya Strandberg and Ylva Franzén are artists working with clay as their main material. They are both based in the studio collective G-studion in Gustavsberg and are both exhibiting artists in Gustavsbergs Konsthall during autumn of 2020.
..................................................................
Maya Strandberg, tell me where you are • Foto: Maya Strandberg
Maya Strandberg, tell me where you are • Foto: Maya Strandberg
Dominika Kemilä • Foto: Dominika Kemilä
Dominika Kemilä • Foto: Dominika Kemilä
Konsthall Gustavsberg, sandgjutning workshop • Foto: Gustavsbergs Konsthall
Konsthall Gustavsberg, sandgjutning workshop • Foto: Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall • Ylva Franzén, Vagnen • Foto: Ylva Franzén

Back to Top