Gunilla Kihlgren är glaskonstnär, och i hennes glashytta tillverkas både egna verk och beställningsarbeten åt andra konstnärer. Med 40 års erfarenhet har Gunilla ställt ut på ett flertal gallerier och museum både i Sverige och utomlands. Vid sidan av det egna ateljéarbetet hålls kurser i glasblåsning och hon har tidigare undervisat på bland annat Konstfack och Konstindustriella högskolan i Helsingfors samt varit aktiv i flera konstnärsorganisationer.
Gunilla Kihlgren is glass artist running her own glass studio. With over 40 years of experience, Gunilla has exhibited at several galleries and museums both in Sweden and abroad. In addition to her own studio work, she conduct courses in glassblowing and she has previously been teaching at Konstfack University of Arts Crafts and Design and Helsinki University of Art and Design.

www.kihlgrens-glashytta7.webnode.se

Gunilla Kihlgren, Black room

Back to Top