Glasakademin verkar för att sprida information, inspiration och kunskap om svenskt studioglas. Organisationens drygt hundra medlemmar visar upp en stor bredd både i konstnärligt uttryck och teknik, och webbsidan erbjuder en mötesplats för såväl yrkesverksamma glaskonstnärer som andra som är intresserade av fältet.
The Glass Academy spread information, inspiration and knowledge about Swedish studio glass. The organization holds around one hundred members working in a great variety of craft techniques and expressions.

www.glasakademin.se

Glasakademin • Sylvia Neiglick • copyright Jeanette Karsten & Glasakademin

Back to Top