Glasakademin
Glasakademin är en organisation för glaskonstnärer som arbetar för att sprida information, inspiration och kunskap om det svenska studioglaset. De runt hundra medlemmarna visar en stor bredd både i konstnärligt uttryck och teknik. Glasakademin erbjuder en internetbaserad mötesplats för både professionella glaskonstnärer och alla som är intresserade av experimentellt och konstnärligt gestaltat glas.
The Glass Academy is an organization for glass artists. They spread information, inspiration and knowledge about Swedish studio glass and hold around 100 members working in a great variety of craft techniques and expressions. The Glass Academy offers an online platform for both professional glass artists and everyone else interested in experimental and artistically designed glass.

Besöksadress / Visiting address Hallwylska museet, Hamngatan 4, Stockholm

www.glasakademin.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITION Jugend 2.0 på Hallwylska Museet
6 oktober 12.00-16.00
7 oktober 12.00-16.00
8 oktober 11.00-17.00
9 oktober 11.00-17.00
Medverkande / Artists Fredrik Nielsen, Ebba Von Wachenfeldt, Sylvia Neiglick, Jeanette Karsten, Rosita Ståhl, Gunvor Larsson, Susann Wallander, Anna-Linda Gabriel
Om • Åtta glaskonstnärer från Glasakademin har gjort sin egen tolkning av jugendstilen och ställer ut verken i tavelgalleriet på Hallwylska museet.
Om medverkande
Ebba Von Wachenfeldt • Skapar glasskulptur som skimrar och skapar andrum i ögonblicket.
Rosita Ståhl • Jobbar ofta med minnen och vill att det ska framgå vems hand som gör vad.
Gunvor Larsson • Skapar monumentalt glas och att överför bilder till screentryckt, dekorativt glas.
Anna-Linda Gabriel • Använder glaset för att skulptera, lyfta fram och ge näring till idéer om universella källor till liv.
Jeanette Karsten • Drivs av att föra samman färg, komposition och form till en ofta oväntad visuell glashändelse.
Fredrik Nielsen • Använder råa uttryck influerat av graffiti, musik och popkultur för att driva den gängse bilden om glas i nya riktningar.
Sylvia Neiglick • Skapar geometriskt glas som möter sirligt organiska blomster.
Susanne Wallander • Arbetar med dekaler på glas, som blåses upp och förvandlas till tredimensionella berättelser.
Läs mer om medverkande konstnärer på www.glasakademin.se
About Eight glass artists from the Glasakademin (Glass Academy) have made their own interpretation of the Art Nouveau style and showcase their works in one of the galleries at the Hallwyl museum.
About artists
Ebba Von Wachenfeldt • Creates glass sculpture that shimmers and creates respite in the moment.
Rosita Ståhl • Often works with memories and wants it to be clear whose hand is doing what.

Gunvor Larsson • Makes monumental glass with transferring images to screen-printed, decorative glass.
Anna-Linda Gabriel • Uses glass to sculpt, highlight and nourish ideas about universal sources of life.
Jeanette Karsten • Driven by bringing together color, composition and form into an often unexpected visual glass event.
Fredrik Nielsen • Uses raw expression influenced by graffiti, music and pop culture to push the common image of glass in new directions.
Sylvia Neiglick • Creates geometric glass that meets gracefully organic flowers.
Susanne Wallander • Works with decals on glass blown up and transformed into three-dimensional stories.
Read about the craft artists at > www.glasakademin.se
Glasakademin • Jeanette Karsten, In my secret garden • Foto: Jeanette Karsten
Back to Top