Glasakademin är en organisation för svenska glaskonstnärer som arbetar för att sprida information, inspiration och kunskap om svenskt studioglas. De omkring sjuttiofem medlemmarna visar en stor bredd både i konstnärligt uttryck och teknik. Glasakademin  erbjuder en mötesplats online för både professionella glaskonstnärer, samlare och alla andra som är intresserade av experimentellt  studioglas.
The Glass Academy is an organization for Swedish glass artists. They spread information, inspiration and knowledge about Swedish studio glass and hold around 75 members working in a great variety of craft techniques and expressions. The Glass Academy offers an online meeting point for both professional glass artists, collectors and others interested in experimental glass art glass from Sweden.

Besöksadress / Visiting address • Odenplan, Stockholm

www.glasakademin.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Glasakademin på Odenplan
Vernissage / Opening • 1 oktober kl 15.00-20.00
Medverkande / Artists • Anna Linda Gabriel, Jeanette Karsten, Gunilla Kihlgren, Sylvia Neiglick, Rosita Ståhl, Gunvor Larsson, Susann Wallander, Fredrik Nielsen, Nina Westman.
Om • I Stockholm Stads sommarpark vid Odenplan arrangerar Glasakademin en grupputställning, installation samt visar film om glastillverkning och hyttekniker. Flertalet konstnärer finns på plats och berättar om verken.
Om medverkande • Glasakademin är en organisation för svenska glaskonstnärer som arbetar för att sprida information, inspiration och kunskap om svenskt studioglas. De omkring sjuttiofem medlemmarna visar en stor bredd både i konstnärligt uttryck och teknik. Glasakademin erbjuder en mötesplats online för både professionella glaskonstnärer, samlare och alla andra som är intresserade av experimentellt  studioglas.
About In Stockholm City's summer park at Odenplan, the Glass Academy arranges a group exhibition, installation and show films about glassmaking. Most of the artists will be on site to talk about their art work.
About artists • The Glass Academy is an organization for Swedish glass artists. They spread information, inspiration and knowledge about Swedish studio glass and hold around 75 members working in a great variety of craft techniques and expressions. The Glass Academy offers an online meeting point for both professional glass artists, collectors and others interested in experimental glass art glass from Sweden.
..................................................................

Glasakademin • Sylvia Neiglick • copyright Jeanette Karsten & Glasakademin

Back to Top