Sebastian Schildt is a Swedish gold and silver artist in Sweden. Since 2010, he runs Galleri Sebastian Schildt, a showcase for innovative and unique jewellery, silver ware, ceramics, furniture, glass and high quality art. The gallery works closely with both Swedish and international artists, and organizes six to eight exhibitions per year.
Address: Strandvägen 5B, Stockholm
..................................................................
EXHIBITION • Policast • October 3-4, 11.00-18.00 and October 5, 11.00-16.00. For regular opening hours visit www.gallerisebastianschildt.se
Artist: Peter Bauhuis, Munich
About: In the exhibition Policast, Bauhuis shows silver objects using casting techniques which creates unexpected surfaces in both oxidized silver, copper and gold. Despite all different surfaces and materials, Bauhuis work is characterized by archaic forms and strict asceticism.
..................................................................
Om galleriet
Guld- och silversm
ed Sebastian Schildt grundade galleriet i sitt eget namn 2010, med syfte att skapa en ny arena för olika uttryck av unika smycken, silver, keramik, möbler och glas. Galleriet samarbetar både med svenska och internationella konstnärer och arrangerar sex till åtta utställningar per år, liksom visningar och konstnärssamtal i samband med dessa.
Om Peter Bahuis
I utställningen Policast visar Bauhuis corpus med gjutningstekniker som skapar oväntade ytor i både oxiderat silver, koppar och guld. Trots alla olika ytor och material kännetecknas Bauhuis-arbetet av arkaiska former och strikt asketism.

Peter Bauhuis, ”Policast”, Galleri Sebastian Schildt

Back to Top