Galleri Glas is a gallery for contemporary art glass, an art form with a great Swedish cultural heritage. The gallery shows leading Swedish and international glass artists and serves as an arena for meetings between artists and initiated audiences, looking for unique glass objects.
Address: Nybrogatan 34, Stockholm
..................................................................
EXHIBITION • Mirror • October 3, 12.00-18.00, October 4, 12.00-17.00 and October 5, 12.00-16.00. For regular opening hours visit www.galleriglas.se
Artist: Ann Wåhlström
About: Wåhlström’s work frequently embraces the nature, permitting the glass to freeze selected moments. It may lean toward the abstract or it may be quite figurative, in the actual style or as a decorative element.
..................................................................
ARTIST TALK • Ann Wåhlström and Hedvig Hedkvist • October 3, 17.00
Exhibition: Mirror
Registration: Free of charge, no registration needed.
..................................................................
Om galleriet
Galleri Glas startades för att lyfta fram samtida konstglas och för att blåsa nytt liv i en konstform som har en stark ställning i svenskt kulturarv. Galleriet har på kort tid blivit en naturlig arena för möten mellan konstnärer och en initierad publik som söker unika objekt. Galleri Glas öppnade i mars 2017 och grundades av Anna Bromberg Sehlberg och Elin Forsberg. Galleriet visar löpande separata utställningar med ledande svenska och internationella glaskonstnärer.

Om Konstnären
Ann har i sitt konstnärskap ofta tagit naturen till sig och låtit glaset frysa valda ögonblick ur den. Ibland mer abstraherat, ibland helt bildligt. I själva formspråket eller som dekorativt element.

Ann Wåhlström, STONE XXI 2019, Galleri Glas • Photo Pelle Bergström

Back to Top