Huddinge KonstnärsKlubb – HKK är en förening för yrkesverksamma bildkonstnärer i Huddinge kommun. I Flygeln vid Fullersta gård bedriver de galleriverksamhet där de visar verk från såväl medlemmar som nationella och internationella gästkonstnärer.
Huddinge KonstnärsKlubb is an association for professional visual artists in Huddinge municipality, outside Stockholm. In Flygeln gallery they conduct exhibitions and showcase work from both members, national and international guest artists.

Besöksadress / Visiting address • Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge (bredvid Fullersta gård)

www.huddingekonstnarsklubb.se
www.samtalet.myportfolio.com
www.margonlindberg.se
www.pamelawilson.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Materialitet på Flygeln
30 september 12.00-18.00
1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 12.00-19.00
3 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists • Inga Tsernova, Sandra Hiredal, Maja Bakken, Anna-Kajsa Wikström, Pamela Wilson, Margon Lindberg
Om • På nedervåningen i galleri Flygeln visas Samtalet, en utställning av Inga Tsernova, Sandra Hiredal, Maja Bakken och Anna-Kajsa Wikström. På övervåningen ser ni utställningen ”Old dogs New tricks”; smycken och textila verk av Pamela Wilsons, samt keramikern Margon Lindberg´s terrakottaobjekt av naturlera från Bältarbo tegelbruk.
Om medverkande • Inga Tsernova, Maja Bakken, Sandra Hiredal och Anna-Kajsa Wikström är konsthantverkare utbildade inom smyckekonst och metallformgivning, på Konstfack.
Pamela Wilson är smyckekonstnär utbildad i Australien, flitigt utställd internationellt och representerad på bland annat Nationalmuseum.
Margon Lindberg är keramiker utbildad på Konstfack och representerad på bland annat Moderna Museet. Lindberg uppbar Konstnärsnämndens långtidsstipendium 1996–2004.
About At the bottom floor in Flygeln gallery, works by Inga Tsernova, Sandra Hiredal, Maja Bakken and Anna-Kajsa Wikström are showcased in the exhibition Samtalet. On Flygelns upper floor you can see the exhibiton “Old dogs New Tricks” with jewellery and textile work by Pamela Wilson and ceramicist Margon Lindberg shows her terracotta objects made of natural clay from Bältarbo brickwork factory.
Medverkande/ Artist • Inga Tsernova, Maja Bakken, Sandra Hiredal and Anna-Kajsa Wikström work as craft artists, educated within jewellery art and metal craft at Konstfack University of Arts Crafts and Design.
Pamela Wilson is a jewellery artist educated in Australia. She is represented at Nationalmuseum.
Margon Lindberg work as a ceramist. She is educated at Konstfack University of Arts Crafts and Design and is represented at the Museum of Modern Art, Stockholm.
.................................................................
SEMINARIUM / SEMINAR • Matrialitet
2 oktober 15.00-17.00
Föranmälan krävs / Registration required • E-mail: wikstromkajsa@gmail.com
Medverkande / Artists • Maja Bakken, Margon Lindberg, Inga Tsernova
Om • Maja Bakken drivs av en fascination för den mänskliga kroppen och dess relation till de materiella omgivningarna. I sitt föredrag Plankan berättar hon om processerna bakom sitt arbete.
Margon Lindberg har besökt ler-tag aktiva och insomnade. Med hjälp av bilder och intervjuer från flera tegelbruk berättar hon om sin egen erfarenhet av att bygga former av "gräv upp-lera”.
Inga Tsernova berättar om ”Den heliga fibern”, en nördig, associativ och spirituell föreläsning om människan och fibern.
Om medverkande • Maja Bakken undersöker i sin praktik begreppet identitet. Hon drivs av en fascination för den mänskliga kroppen och dess relation till de materiella omgivningarna. Maja är utbildad på Konstfack i Stockholm.
Inga Tsernova är konsthantverkare utbildad på Konstfack. Hennes arbeten kretsar kring hållbarhet och återbruk. Hon har en fascination för naturen och den mänskliga kroppen.
Margon Lindberg är keramiker och har ett starkt intresse för materialets ursprung och politisk konst.
About • Maja Bakken is fascinatiated by the human body and its relationship to the materialistic environment. Plankan is the name of her lecture in which she explains the processes behind her work.
Margon Lindberg has visited and documented clay-pits, both open and closed ones. With pictures and interviews from various tilerys she aims to explain her experience of creating shapes using clay straight from the ground.
Inga Tsernova gives a lecture "The Holy Fiber", an associative and spiritual lecture on fiber and man.
About artists • Inga Tsernova, Maja Bakken, Sandra Hiredal and Anna-Kajsa Wikström work as craft artists, educated within jewellery art and metal craft at Konstfack University of Arts Crafts and Design.
Pamela Wilson is a jewellery artist educated in Australia. She is represented at Nationalmuseum.
Margon Lindberg work as a ceramist. She is educated at Konstfack University of Arts Crafts and Design and is represented at the Museum of Modern Art, Stockholm.
..................................................................

Galleri Flygeln • Materialitet på Flygeln • Pamela Wilson

Back to Top