Huddinge KonstnärsKlubb – HKK är en förening för yrkesverksamma bildkonstnärer i Huddinge kommun. I Flygeln vid Fullersta gård bedriver de galleriverksamhet där de visar verk från såväl medlemmar som nationella och internationella gästkonstnärer.
Huddinge KonstnärsKlubb is an association for professional visual artists in Huddinge municipality, outside Stockholm. In Flygeln gallery they conduct exhibitions and showcase work from both members, national and international guest artists.

www.huddingekonstnarsklubb.se

Instagram
www.instagram.com/sebastianhagelstam/
www.instagram.com/thblkdr/

Galleri Flygeln • Materialitet på Flygeln • Pamela Wilson

Back to Top