Galleri Duerr är ett galleri som inriktar sig på tvärkulturella möten mellan olika konstformer, konstnärer och generationer - nationella och internationella, nya och etablerade. Galleriet grundades 2008 av formgivare Deborah Duerr och är medlem i Svenska Galleriförbundet. Utöver galleriets utställningsrum på 400 kvm vid Garnisonen visas även verk i ett unik samarbete i det stora kontorshotellet Embassy House.
Gallery Duerr is a gallery focusing on intercultural meetings between different art forms, artists and generations—national and international, new and established. The gallery was founded in 2008 by designer Deborah Duerr and is a member of the Swedish Gallery Association. In addition to the gallery's exhibition space at Garnisonen, works are also displayed in co-working space Embassy House in symbiosis with the companies working here.

Besöksadress / Visiting address • Linnégatan 89B, Stockholm

www.galleriduerr.com
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • TAKEAWAY
Vernissage / Opening  • 30 september 17.00-20.00
30 september 11.00-20.00
1 oktober 11.00-18.00
2 oktober 12.00-16.00
3 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists • Annika Toijanen, Klara Gardtman, Lotta Snijder, Milja Morseth Edvinsson, Niklas Nilsson, Sameeska Mehra, Sebastian Hägelstam, Alexandra Johansson, Alvina Jakobsson, Ammy Olofsson, Andrea Forslund Grath, Berenice Hernández, Caroline Harrius, Ellen Dynebrink, Emilia Elfvik, Emilie Voirin, Emma Brålander, Emma Hasselblad, Evelina Dovsten, Fanny Bylund, Fanny Ollas, Felicia Westerberg, Harry Parr-Young, Jan Klinger, Jo Andersson, Jordana Loeb, Kristina Brandeus, Lija Silins, Linn Sjöstedt, Malin Molin, Malin Pierre, Maria Pita Guerrreiro, Matilda Kästel, Mikaela Steby Stenfalk, Mimmi Blomqvist, Mireia Rocher, Sarah Maria Yasdani, Som Supawan, Tina Eskilsson, Tove Kjellmark, Yung Kim, Åsa Johansson.
Om • Takeaway är en marknadsplats för samtida konst och design. Under Stockholm Craft Week visas verk av över 40 samtida konstnärer, konsthantverkare och designer som arbetar inom ett brett spektrum av material, tekniker och konstnärliga uttryck. Verken ger en inblick i vad som händer inom den kreativa sfären just nu och visar vikten av taktilitet och materialutforskning inom bild-och formområdet. Takeaway görs samarbete med Seart och kan även beskådas online. Alla verk i utställningen är till försäljning.
Om medverkande • Under Stockholm Craft Week visas verk av över 40 samtida konstnärer, konsthantverkare och designer som arbetar inom ett brett spektrum av material, tekniker och konstnärliga uttryck.
About • TAKEAWAY is happy to present a selection of works by 40+ contemporary artists, crafters and designers operating within a wide range of materials, techniques and artistic expressions. Their work gives an insight into what is going on today in the creative sphere and reflects the importance of the sense of tactility and material research within the field of art. TAKEAWAY is made in collaboration with SEART. Works from the exhibition is also available online for all to view, buy and take home.
About artists • During Stockholm Craft Week TAKEAWAY presents a selection of works by more than 40 contemporary artists, crafters and designers operating within a wide range of materials, techniques and artistic expressions.
..................................................................

Galleri Duerr • TAKEAWAY

Back to Top