Cooking. Community. är ett internationellt online-evenemang, som är del av det konstnärliga samarbetet Food is Home, av konstnärerna Amy Peace Buzzard och Laia Ribas Valls. Evenemanget hålls online på instagramprofilen @_food_is_home_ och via en livepresentation.
Cooking. Community. is an international online event, part of the collaborative project Food is Home by artists Amy Peace Buzzard and Laia Ribas Valls. This event will be held online on the Instagram @_food_is_home_ and through a live digital seminar.

www.foodishome.com
Besöksadress/Visiting address: www.instagram.com/_food_is_home_
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Cooking. Community.
1 oktober 19.00-21.00, 2 oktober 10.00-19.00, 3 oktober 11.00-16.00, 4 oktober 10.00-17.00
Medverkande / Artists: Amy Peace Buzzard & Laia Ribas Valls
Om: Under Stockholm Craft Week är instagramprofilen @_food_is_home_ värd för online-utställningen Cooking. Community. Genom att betrakta receptet som ett verktyg för att utforska personliga och kulturella narrativ, vill konstnärsduon med sitt fyra dagarsevenemang undersöka mat, ätande och relaterade föremål som uttrycksmedel för social kunskap och historia.
Konstnärerna vill att du bidrar! Under utställningens gång uppmanas du att bidra med egna personliga recept till ett pågående online-arkiv. I utbyte kan du kopiera ett annat recept från arkivet.
About: Throughout Stockholm Craft Week, the instagram @_food_is_home_ will be hosting the Cooking. Community. online exhibition. Looking at the recipe as a tool in exploring personal cultural narrative, this four-day event will explore food, eating and the objects used within this, as vehicles for social knowledge and history.
The artists want you to contribute! Over the course of the exhibition you will be encouraged to contribute with your own personal recipes to an ongoing online archive, allowing you to take a copy of a recipe from the archive in exchange.
..................................................................

FÖREDRAG / LECTURE • Cooking. Community. Conversation.
4 oktober 14.00-15.00
Guide: Amy Peace Buzzard & Laia Ribas Valls
Om: Som del av Cooking. Community. online evenemanget vill vi hålla en online presentation/performance där vi utforskar deltagarbaserad forskning runt hantverken att laga mat och skriva recept, som metoder för att återskapa personliga och sociala historier. Genom tillagande och ätande hoppas vi att kunna bringa kunskapen som finns i dessa handlingar upp till ytan, vid att använda deras fysiska aspekt som verktyg för att skapa diskussion om kulturarv.
About: As part of the Cooking. Community. online event we will be hosting an online seminar/performance, exploring participatory research centred around the craft of cooking and recipe writing as methods of re-enacting personal and social histories. Through the acts of cooking and eating we hope to bring to the surface the knowledge embedded within these acts, using the physicality of these actions as tools to develop discussion around cultural heritage.
..................................................................
Om medverkande: Konsthantverkarna Amy Peace Buzzard (Storbritannien) och Laia Ribas Valls (Katalonien) driver tillsammans forskningsprojektet Food is Home där de diskuterar kulturell identitet i relation till måltiden och andra matrelaterade föremål. De betraktar dessa objekt som ett uttrycksmedel för sociokulturell historia, där matlagning och ätande blir ett icke-hierarkiskt hantverk för spridning och bevarande av kulturell identitet i samhället. Konstnärerna kombinerar sina verksamheter som konsthantverkare med workshops, med syftet att demokratiskt undersöka de perspektiv som finns inom den hemliga sociala sfären.
About artists: Amy Peace Buzzard (United Kingdom) and Laia Ribas Valls (Catalonia) are craft artists based in the United Kingdom and Sweden respectively, collaborating on the research project Food is Home. Here, research aims to discuss ideas of cultural identity in relation to dining and culinary related domestic objects; viewing these objects as vessels for socio-cultural history, and the acts of cooking and eating as a non-hierarchical craft for the dissemination and continuation of cultural identity within society. The artists combine their practices as object makers, with participatory community-based workshops, aiming to democratically explore the diverse perspectives held within the domestic social scene.

Laia Ribas Valls, Spoons

Back to Top