Fiberspace Gallery is an arena for contemporary textile art from all over the world. The ambition is to highlight the multifaceted nature of the textile medium as a culture bearer, and as an innovator, as well as everything in between.
Address: Katarina Bangata 40, Stockholm
..................................................................
OPENING • October 3, 17.00-19.00
Exhibition: -visual-illusion-confusion-
..................................................................
EXHIBITION-visual-illusion-confusion- • October 4-5, 12.00-18.00 and 12.00-16.00 For regular opening hours visit www.fiberspace.se
Artists: Ida Pettersson Preutz and Matilda Dominique.
About: In this project, Ida and Matilda are examining the potential of shadow fabrics to go from small-scale designs in home environments to monumental and architectural sizes. With their work they want to shape the traditional weaving pattern in different scales, techniques and materials in relation to the body and the physical room. The visual expression together with the structure, and the structure of the pattern become important building blocks.
..................................................................
ARTIST TALK • October 5, 12.00-13.00
Artists: Ida Pettersson Preutz and Matilda Dominique.
..................................................................
OM -visual-illusion-confusion-
Utställningen är ett samarbete mellan konstnärerna Ida Pettersson Preutz och Matilda Dominique. Den gemensamma nämnaren och utgångspunkten för deras arbetet är skuggväven, som de tillsammans och på varsitt håll utforskar för att skapa nya rum med optiska illusioner. De prövar skuggvävens potential, att gå från småskaligt mönster i hemmet till det monumentala, arkitektoniska. Med sitt arbete vill de gestalta det traditionella vävmönstret i olika skalor, tekniker och material i relation till rum och kropp.

Ida Pettersson Preutz, lappteknik i bomull • Photo Ida Pettersson Preutz

Matilda Dominique • Photo Matilda Dominique

Back to Top