Fiberspace är en arena för samtida textilkonst från hela världen. Ambitionen är att lyfta fram det textila mediets mångfacetterade natur som kulturbärare och som innovatör, samt allt däremellan.
Fiberspace is an arena for contemporary textile art from all over the world. The ambition is to highlight the multifaceted nature of the textile medium as a culture bearer and as an innovator, as well as everything in between.

www.fiberspace.se
Besöksadress/Visiting address: Katarina Bangata 40, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Emelie Röndahl
Vernissage/Opening: 1 oktober 17.00-19.00
1 oktober 12.00-19.00, 2 oktober 12.00-18.00, 3 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artist: Emelie Röndahl
Om: Digitala pixlar är tacksamma modeller för vävda pixlar. De överförs lätt visuellt genom sin gemensamma kvadratiska form. På framsidan hänger ryaknuten ut fritt med de två öppna ändarna. Det är vad Emelie Röndahl brukar kalla sin gråtande pixel, en term som pekar på något kring berättelsen i hennes vävda bilder, där både sorg, ledsamhet och förhållandet till det digitala, sammanförs.
Om medverkande: Emelie Röndahl (1982) är en vävande konstnär, för närvarande doktorand i konsthantverk vid HDK-Valand, där hon även tog sin Masterexamen 2012. Emelie har ställt ut flertal gånger i både Sverige och internationellt, senast kan nämnas Istanbul Design Biennal 2018, Ung svensk Form 2019, Lodz Tapestry Triennal 2019-2020 och Rian Designmuseum 2020. Hon har även deltagit i flertalet konstresidens, bland annat Iaspis i Stockholm 2013-2014 och Textile Arts Center i New York 2014-2015, och Iaspis gästateljé Nova Iskra i Belgrad 2018.
About: Digital pixels are apt models for woven pixels. They are easily visually translated through their common square shape. On the front, the rya knot hangs out freely with the two open ends, which is what Emelie Röndahl usually calls her crying pixel. This term points to the narrative in her woven pictures, where sorrow, sadness as well as relationships to the digital and unsympathetic are intertwined.
About artist: Emelie Röndahl (1982) is a weaving artist and currently a doctoral student in fine arts at HDK-Valand, where she also received her Master's degree in 2012.  Emelie has exhibited numerous times in both Sweden and internationally, most recently at the Istanbul Design Biennal 2018, Young Swedish Form 2019, Lodz Tapestry Triennal 2019-2020 and Rian Designmuseum 2020.  She has also participated in several Artist Residencies, including Iaspis in Stockholm 2013-2014 and Textile Arts Center in New York 2014-2015, and Iaspis guest studio Nova Iskra in Belgrade 2018.
..................................................................

Emelie Röndahl, At-the shore of Amygdala • Foto: Ian Hobbs

Fiberspace • Emelie Röndahl, At the shores of Amygdala • Foto: Ian Hobbs

Back to Top