Fiberspace är en arena för samtida textilkonst från hela världen. Ambitionen är att lyfta fram det textila mediets mångfacetterade natur som kulturbärare och som innovatör, samt allt däremellan.
Fiberspace is an arena for contemporary textile art from all over the world. The ambition is to highlight the multifaceted nature of the textile medium as a culture bearer and as an innovator, as well as everything in between.

www.fiberspace.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Emelie Röndahl
Medverkande / Artist: Emelie Röndahl
Back to Top