Fiberspace är en arena för samtida textilkonst-, konsthantverk och design. Ambitionen är att lyfta fram det textila mediets mångfacetterade natur som kulturbärare, som innovatör och allt däremellan.
Fiberspace is an arena for contemporary textile art, craft and design. The ambition is to highlight the multifaceted nature of the textile medium as a bearer of culture, as an innovator, and everything in between.

Besöksadress / Visiting address • Katarina Bangata 40, Stockholm

www.fiberspace.se

..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Att fortsätta – Alice Lund Textilier

Vernissage / Opening • 30 september 16.00-18.00
12.00-18.00
1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists • Alice Lund Textilier, Frida Lindberg
Om • Vad betyder det att fortsätta, att ta vid något som redan påbörjats? Alice Lund Textilier har sedan 1936 skapat textil konst och inredningstextilier för privat och offentlig miljö världen över. Frida Lindberg har varit konstnärlig ledare och ägare till ateljén sedan 2012. I utställningen på Fiberspace gestaltas frågor om att fortsätta – hur förvaltas ett arv samtidigt som man blickar framåt? Hur brukar vi historia på ett relevant och respektfullt sätt?
Om medverkande • Alice Lund Textilier verkar för en utveckling av handvävning och den textila konsten. I ateljén i Borlänge tillverkas mattor, textil konst och kyrkliga textilier för privat och offentlig miljö över hela världen. Genom forskning, uppdrag och utställningar sprider ateljén kunskap om det levande svenska textilarvet. Frida Lindberg är konstnärlig ledare för ateljén. Med färgtolkning och handvävning som metod, utforskar hon frågor kring historiebruk och förskjutna rumsliga perspektiv.
About • What does it mean to continue? To carry something on that already has a long history. Alice Lund Textilier has created textile art and interior textiles for private and public environments around the world since 1936. Frida Lindberg is artistic director and owner of the studio since 2012. The exhibition at Fiberspace gallery asks questions about continuation – how do we take care of a legacy and at the same time look ahead? How do we use history in a relevant and respectful way?
About artists • Alice Lund Textilier is committed to the continued development of handweaving and textile art. The studio in Borlänge, Sweden, produces rugs, textile art and liturgical textiles for both private and public spaces all around the world. Frida Lindberg is the artistic director of the studio. With color interpretation and hand weaving as a method, she explores questions about the use of history and shifted spatial perspectives.
..................................................................

Fiberspace • Marcia Harvey Isaksson, Alice-Lund, Frida-Lindberg

Back to Top