Fiberspace är en arena för samtida textilkonst-, konsthantverk och design. Ambitionen är att lyfta fram det textila mediets mångfacetterade natur som kulturbärare, som innovatör och allt däremellan.
Fiberspace is an arena for contemporary textile art, craft and design. The ambition is to highlight the multifaceted nature of the textile medium as a bearer of culture, as an innovator, and everything in between.

www.fiberspace.se

Fiberspace • Marcia Harvey Isaksson, Alice-Lund, Frida-Lindberg

Back to Top