Fält & Dalunde med flera
Lisa Fält och Tilda Dalunde är två Stockholmsbaserade konsthantverkare som arbetar gränsöverskridande i ett flertal olika material och tekniker.
Lisa Fält and Tilda Dalunde are two artists based in Stockholm, who work in several materials and techniques within the expanded field of craft.
Fält & Dalunde • Anthropause, Konstnär Minna Rombo Zetterlund, Prisma Detalj • Foto: Tilda Dalunde
Back to Top