Extended Family c/o Steneby Metal Art
HDK-Valand Göteborgs Universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Här utbildas även lärare inom bild och slöjd. I utbildningen Metal Art, på Campus Steneby utforskas metallens möjligheter som konstnärligt material i en unik akademisk miljö på den svenska landsbygden. Här utbildas studenter i tekniker som varmsmidning, tillverkning, svetsning och plåtformning i den största akademiska metallverkstaden i världen. Extended Family är de lärare och professorer som varit engagerade i utbildningen Metal Art de senaste åren
HDK-Valand University of Gothenburg conducts education and research in design, film, photography, free art, arts and crafts and literary design. In the education Metal Art at Campus Steneby, the possibilities of metal as artistic material are explored in a unique academic environment in the Swedish countryside. Here, students are trained in techniques such as hot forging, manufacturing, welding and sheet metal forming in the largest academic metal workshop in the world. Extended Family are professors and teachers who have been engaged in the Metal Art faculty during recent years.

www.metalart.academy/projects/extended-family...

Extended Family CO Metal Art • Heiner Zimmermann • Foto: Christian Habetzeder
Back to Top