Dotdotdot is a platform for the new generation of artists working within the field of craft throughout Sweden.
Address: Götgatan 31, Stockholm
..................................................................
OPENING October 4, 15.00-19.00 Opening speach 17.00
Title: Sexy Food
About: Sexy Food is a group exhibition based loosely on Homer’s epic The Odyssey, with each of the artists working with a theme or identity from the poem. The themes determine the narrative of the exhibition - temptation, food, disguise and story telling being the four components we’ve picked out from The Odyssey to ‘Sexy Food’, the title chosen to reflect the theoretical content we are working with.
Artists: Anna Nordström, Nanny Rådenman, Mosa Masroui Sebdani, Fredda Berg, Paul-Robin Sjöström, Erik Öberg, Hannah Moores, Erika Kristoffersson Bredberg, Sunna Hansdóttir, Emilia Sundqvist, Sofia Eriksson, Amy Worrall, Petter Rhodiner,
Lisa Juntunen Roos
Address: Götgatan 31, Stockholm
..................................................................
EXHIBITION October 5, 14.00-18.00
Title: Sexy Food
Artists: Anna Nordström, Nanny Rådenman, Mosa Masroui Sebdani, Fredda Berg, Paul-Robin Sjöström, Erik Öberg, Hannah Moores, Erika Kristoffersson Bredberg, Sunna Hansdóttir, Emilia Sundqvist, Sofia Eriksson, Amy Worrall, Petter Rhodiner,
Lisa Juntunen Roos
About: Sexy Food is a group exhibition based loosely on Homer’s epic The Odyssey, with each of the artists working with a theme or identity from the poem. The themes determine the narrative of the exhibition - temptation, food, disguise and story telling being the four components we’ve picked out from The Odyssey to ‘Sexy Food’, the title chosen to reflect the theoretical content we are working with.
Address: Götgatan 31, Stockholm
..................................................................
PERFORMANCEOctober 5, 16.00
Artist: Amanda Elida Varhaugvik
About: Amanda Elida Varhaugvik is a Swedish/Norwegian artist. Currently taking her masters in textile art at Konstfack with a former bachelor degree in fine art from the art academy in Trondheim.Varhaugviks work combines vocal performance art with textile design and handcraft. Varhaugvik about her work; "My work wants to explore the immaterial powers within textile design. I want to front the costumes and use the vocal performance art medium to demand precence and present handcraft in a more hyper complex way."
Address: Götgatan 31, Stockholm
..................................................................
Om DOTDOTDOT
Dotdotdot är en nystartad plattform med syfte att belysa och skapa utrymme för en ny generation konsthantverkare och konstnärer.
om SEXY FOOD
Utställningen tar avstamp i Homeros epos Odysséen och konstnärerna har låtit sig inspireras av övergripande teman och karaktärer från eposet. Dessa teman skapar narrativet i utställningen - Frestelse, mat, och det fördolda. Titeln ’Sexy Food’ anspelar på den lekfulla och frikostiga naturen av innehållet i utställningen samtidigt som den summerar våra intresseområden i berättelsen.
Erik Öberg
Erik Öberg
Anna Nordström
Anna Nordström
Fredda Berg
Fredda Berg

dotdotdot, Poster

Back to Top