Den Pedagogiska Designbyrån
Den Pedagogiska Designbyrån drivs av bildpedagogerna Hanna Andersson, Anna-Karin Holtz och Frida Lindberg. De har sedan 2011 erbjudit workshops och handledning inom konst, design, konsthantverk och media. Verksamheten innefattar många olika former av kreativt skapande, för både barn och vuxna.
Since 2011, Pedagogiska Designbyrån  (the Educational Design Agency )has offered workshops and tutorials in art, design, crafts and media. The work is led by visual art educators and includes many different forms of creative workshops, for both children and adults.

Besöksadress / Visiting address Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Gamla stan

www.denpedagogiskadesignbyran.se
Workshop Tryck, tova, tufta - skapa i textil, en workshop för barn 9-12 år
8 oktober 10.00-12.00 eller 13.00-15.00
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
Kostnad/ Cost • Gratis/ Free
E-post vid föranmälan / Mail registration frida@denpedagogiskadesignbyran.se
Om • Under denna workshop får du som är 9-12 år testa att skapa i olika textila tekniker. Testa att skapa ett eget tryck med transferpress, gör en ullig figur eller prova hur det är att göra en del av en matta med tuftpistol. Inga förkunskaper krävs.
Om medverkande Den Pedagogiska Designbyrån drivs av bildpedagogerna Hanna Andersson, Anna-Karin Holtz och Frida Lindberg. De har sedan 2011 erbjudit workshops och handledning inom konst, design, konsthantverk och media. Verksamheten innefattar många olika former av kreativt skapande, för både barn och vuxna.
About During this workshop, children from 9-12 years old get to try different textile techniques. Create your own print with a transfer press, make a woolly figure or try what it's like to make part of a rug with a tuft gun. No previous knowledge required.
About artists Since 2011, Pedagogiska Designbyrån  (the Educational Design Agency )has offered workshops and tutorials in art, design, crafts and media. The work is led by visual art educators and includes many different forms of creative workshops, for both children and adults.
Den Pedagogiska Designbyrån
Back to Top