Anne-Marie Dehon & Marilen Rauch
Marilen Rauch och Anne-Marie Dehon utforskar materialet lera med utgångspunkt i dess ekologiska, diskursiva kraft. I sina verk synliggör de människans samspel med naturen som kan ta sig olika destruktiva eller kreativa uttryck.
Marilen Rauch and Anne-Marie Dehon explore clay as a material through its ecological discursive power. In their work they visualise the human interaction with nature, which can take different expressions: destructive or creative.

Besöksadress / Visiting address Galleri Frihamnstorget, Södra Hamnvägen 9, Stockholm

Webbsida
 www.annemariedehon.wordpress.com
www.marilenrauch.com


Facebook
www.facebook.com/annemarie.dehon.1
www.facebook.com/marilen.biere


Instagram
www.instagram.com/amdehon
www.instagram.com/liv_marilen

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONHuman - Landscape Interaction
Vernissage / Opening 6 oktober 12.00-17.00
6 oktober 12.00-17.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 13.30-17.00
Medverkande / Artists Marilen Rauch och Anne-Marie Dehon
Om • Anne-Marie Dehon och Marilen Rauch utforskar lerans materialitet genom dess ekologiska, diskursiva kraft. I sina verk synliggör de människans samspel med naturen, som kan ta sig olika destruktiva eller kreativa uttryck.
I utställningen presenterar Dehon genom dokument, bilder och keramik sin forskning om internetkabeln som förbinder Norges fastland och den arktiska ön Svalbard. I Rauchs verk "The sound of clay" bjuds  besökare att ta del av en ljudinstallation där olika leror och processen att bearbeta dem till ett användbart material, står i fokus.
Om medverkande Marilen Rauch arbetar med lera som ett råmaterial som bevarar spåren av en plats och av utvinningsarbetet.
Anne-Marie Dehon har under två års tid använt lera på ett sätt som betonar hantverkets kritiska, ekologiska diskurs i förhållande till teknik.
About Anne-Marie Dehon and Marilen Rauch explore the materiality of clay through its ecological, discursive power. In their works, they visualize man's interaction with nature, which can take on different expressions: destructive or creative. Through documents, images and ceramics Dehon presents his research on the internet cable connecting mainland Norway and the Arctic island of Svalbard. In Rauch's work "The sound of clay", visitors are invited to take part in a sound installation where various clays and the process of processing them into a useful material, are in focus.
About artists Marilen Rauch works with the clay as a raw material that keeps the traces of a place, and of the extraction gesture.
Anne-Marie Dehon uses the clay as a medium that carries the critical ecological discourse of craft in relation to technologies.
ReadingHuman – Landscape Interaction: Reading
9 oktober 12.00-13.00
Föranmälan krävs / Registration required annemarie.dehon@gmail.com
Kostnad / Cost Gratis / Free
Medverkande / Artists Sanja Särman, Anne-Marie Dehon
Om • Lyssna till berättelsen om en ung keramiker som bestämde sig för att åka till Svalbard för att följa en internetkabel och för att förstå varför den behövs på en så avlägsen plats. Anne-Marie Dehon har bjudit in konstnären Sanja Särman för ett läsa sin text: "Det oplöjda havet och skärmens tvådimensionella rum: några reflexioner kring virtuella metaforer". Efter den andra delen öppnas diskussionen för frågor från besökarna.
Om medverkande Anne-Marie Dehon har under två års tid använt lera på ett sätt som betonar hantverkets kritiska ekologiska diskurs i förhållande till teknik.
Fil.dr. Sanja Särman är filosof och bildkonstnär, utbildad vid Académie Royale des beaux arts, i Bryssel och vid Yunnan Arts Institute i Kina.
About Listen to the story of a young ceramic artist who travelled to Svalbard, to follow an internet cable, to understand why such a remote place needs it. Anne-Marie Dehon has invited the artist Sanja Särman to read the text "Det oplöjda havet och skärmens tvådimensionella rum: några reflexioner kring virtuella metaforer". At the end of the event, there will be public a discussion.
About artists Anne-Marie Dehon uses the clay as a medium that carries the critical ecological discourse of craft in relation to technologies.
PH.D. Sanja Särman is a philosopher and visual artist, educated at the Académie Royale des beaux arts, in Brussels and at the Yunnan Arts Institute in China.

Anne-Marie Dehon & Marilen Rauch
Back to Top