CRAFSIGHT är en öppen plattform och podcast om hantverk grundat av Hannah-Molly Brown och Veronika Muráriková. Det är en plats där grundarna utifrån tillverkarens position delar sina idéer med andra konstnärer, författare, anhängare eller lärare inom fältet.
CRAFTSIGHT is an open platform and a podcast about craft founded by Hannah-Molly Brown and Veronika Muráriková. It is a space where the hanna-Molly and Veronika, from the position of makers, share their ideas with other artists, writers, devotees, or educators within the field.

Besöksadress/Visiting address: Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Hägersten
..................................................................

POPUP UTSTÄLLNING / POPUP EXHIBITION • CRAFTSIGHT
3 oktober 17.00-22.00
Utställningen är öppen för besökare/Exhibition is open to public
Föranmälan krävs för the live diskussion/Pre-registration is required for the live discussions:
Medverkande / Artists: Amanda Elida Varhaugvik, Josefin Gäfvert, Karen Modrei, Kristina Kirkkopelto, Hannah-Molly Brown, Stefania Castelblanco, Luki Essender, Egle Sitkauskaite, Hazel Mallon
Om: Lanseringsevenemanget för CRAFTSIGHT satsar på en kväll full av engagerande diskussioner, oväntade möten och exceptionellt hantverk. De blir diskussioner kring vikten av att skapa hantverk, hantverksmöjligheter inom det digitala området och pandemins inverkan på branschen. Begränsat antal platser, boka din biljett i förväg.
17:00 – dörrarna öppnas
18:00 – online panelsamtal: Hannah-Molly Brown i diskussion med hantverkshistoriker Andrea Peach, antropolog Francesco D’Angelo och författare / lärare Abby Franquemont
18:30 – live panelsamtal: Veronika Muráriková i diskussion med Lea Constan, Stefania Castelblanco, Beatrice Brovia och Bella Rune.
19:00 – en föreställning av tvärvetenskaplig konstnär Amanda Elida Varhaugvik
19:30 – mingel, vernissage
About: The launch event for CRAFTSIGHT aims towards an evening full of engaging discussions, unexpected encounters, and exceptional craft. There will be discussions of the importance of crafting communites, crafts possibilities within the digital realm, and the impact of the pandemic on makers. Limited capacity, please book your ticket in advance. 
17:00 – doors open, exhibition opening
18:00 – online panel talk: Hannah-Molly Brown in discussion with craft historian Andrea Peach, anthropologist Francesco D’Angelo and writer/educator Abby Franquemont
18:30 – live panel talk: Veronika Muráriková in discussion with Lea Constan, Stefania Castelblanco, Beatrice Brovia and Bella Rune.
19:00 – performance by interdisciplinary artist Amanda Elida Varhaugvik
19:30 – mingle
..................................................................

Craftsight, logo • Foto: Linn Henrichson

Back to Top