Crafting words / Crafting Objects
Skrivarcirkeln ”Craft in the Time of Corona” startades 2021 av en grupp nyexaminerade konsthantverkare, med syftet att mötas och diskutera egna texter relaterade till sina konstnärliga praktiker. Det övergripande temat har varit pandemin och hur den påverkade såväl skolgång, examen som skapandet rent generellt.
"Craft in the Time of Corona" started in 2021 by a group of newly graduated artisans, with the aim of meeting and discussing their own texts related to their artistic practices. The overarching theme has been the pandemic and how it affected both school work, graduation and their creative work.
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONCraft in uncertain times
Vernissage / Opening 6 oktober 17.00-21.00
6 oktober 17.00-21.00
7 oktober 16.00-20.00
8 oktober 12.00-16.00
9 oktober 12.00-16.00
Besöksadress / Visiting adress Ragvaldsgatan 17, Stockholm
Medverkande / Artists Maja Stjärna, Malin Ida Eriksson, Johan Schalin, Maria Johansson, Sebastian Hägelstam, Tina Domeij
Om • I början av 2021 startade en grupp nyutexaminerade konsthantverkare skrivarcirkeln Craft in the Time of Corona, tillsammans med sin före detta professor i konstnärligt skrivande. Under Stockholm Craft Week  presenteras gruppens första grupputställning som tar sin utgångspunkt i skrivandet som hantverk, i kombination med verk i textil, keramik och metall. Utställningen presenteras i två delar, dels på Ragvaldsgatan 17, Södermalm samt i utomhusgalleriet ”På Sergels torg” i city.
Om medverkande Gruppen består av konsthantverkare inom olika materialfält: Maja Stjärna (textil), Maria Johansson (textil), Malin Ida Eriksson (keramik), Sebastian Hägelstam (keramik), Johan Schalin (metall), Tina Domeij (metall) samt Andrea Peach, professor i konsthantverk.
About In 2021, a group of newly graduated craft artists started the writing circle Craft in the Time of Corona, together with their former professor in artistic writing. During Stockholm Craft Week, they show their first joint exhibition, focusing on writing as a craft, in combination with art works in textile, ceramic and metal. The exhibition wil be showcased in two parts, at Ragvaldsgatan 17, Södermalm and in the outdoor gallery "På Sergels torg" in the city centre.
About artists The group consists of craft artists in various material fields: Maja Stjärna (textiles), Maria Johansson (textiles), Malin Ida Eriksson (ceramics), Sebastian Hägelstam (ceramics), Johan Schalin (metal), Tina Domeij (metal) and Andrea Peach, Professor in craft.UTSTÄLLNING / EXHIBITION Craft in uncertain times
6 oktober Dygnet runt
7 oktober Dygnet runt
8 oktober Dygnet runt
9 oktober Dygnet runt
Besöksadress / Visiting adress Utomhusgalleriet i gatuplan på Sergels torg
Medverkande / Artists Maja Stjärna, Malin Ida Eriksson, Johan Schalin, Maria Johansson, Sebastian Hägelstam, Tina Domeij
Om • I början av 2021 startades skrivarcirkeln Craft in the Time of Corona, av en grupp konsthantverkare som tog examen mitt i pandemin, samt deras före detta professor i konstnärligt skrivande. Nu presenteras gruppens första utställning tillsammans, en utställning som tar sin utgångspunkt i skrivandet som hantverk, i kombination med verk i deras respektive material; textil, keramik och metall. Utställningen presenteras i två delar, på Ragvaldsgatan 17 samt i utomhusgalleriet På Sergels torg.
Om medverkande Gruppen består av konsthantverkare inom olika materialfält: Maja Stjärna (textil), Maria Johansson (textil), Malin Ida Eriksson (keramik), Sebastian Hägelstam (keramik), Johan Schalin (metall), Tina Domeij (metall) samt Andrea Peach, professor i konsthantverk.
About In 2021, a group of newly graduated craft artists started the writing circle Craft in the Time of Corona, together with their former professor in artistic writing. During Stockholm Craft Week, they show their first joint exhibition, focusing on writing as a craft, in combination with art works in textile, ceramic and metal. The exhibition wil be showcased in two parts, at Ragvaldsgatan 17, Södermalm and in the outdoor gallery "På Sergels torg" in the city centre.
About artists The group consists of craft artists in various material fields: Maja Stjärna (textiles), Maria Johansson (textiles), Malin Ida Eriksson (ceramics), Sebastian Hägelstam (ceramics), Johan Schalin (metal), Tina Domeij (metal) and Andrea Peach, Professor in craft.
Craft in the time of corona • The writing circle, Passionerad kaos • Foto: Tina Domeij, Malin Ida Eriksson
Back to Top