CRAFT! är ett internationellt Masterprogram på Konstfack där konsthantverket ses som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.
Hälsinglands Museum är beläget i Hudiksvall, i ett före detta bankpalats. Här får både kulturhistoriska och konstinriktade utställningar ta plats för att på olika sätt beröra både vår historia och samtid. Museet jobbar även med ett regionalt uppdrag kring romska frågor, ett arbete som syftar till att bidra till de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.

CRAFT! is an international Master's program at Konstfack University of Arts Crafts and Design where craft is considered a relevant method for questioning and challenging the present. The program is characterized by a social commitment rooted in crafts positioning itself between and beyond traditional boundaries.
Hälsinglands Museum is located in Hudiksvall, in a former bank palace. Here, both cultural-historical and art-oriented exhibitions take place touching both our history and the present in different ways. The museum also works with a regional assignment on Roma issues, a work that aims to contribute to the national minorities' opportunity to maintain and develop their culture.

Konstfack CRAFT! + Hälsinglands museum • Romska smycken-i tradition och samtid, Rosa Taikons händer och smycke • Foto: Maja Kristin Nylander

Back to Top