CRAFT! är ett internationellt Masterprogram på Konstfack där konsthantverket ses som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.
Hälsinglands Museum är beläget i Hudiksvall, i ett före detta bankpalats. Här får både kulturhistoriska och konstinriktade utställningar ta plats för att på olika sätt beröra både vår historia och samtid. Museet jobbar även med ett regionalt uppdrag kring romska frågor, ett arbete som syftar till att bidra till de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.

CRAFT! is an international Master's program at Konstfack University of Arts Crafts and Design where craft is considered a relevant method for questioning and challenging the present. The program is characterized by a social commitment rooted in crafts positioning itself between and beyond traditional boundaries.
Hälsinglands Museum is located in Hudiksvall, in a former bank palace. Here, both cultural-historical and art-oriented exhibitions take place touching both our history and the present in different ways. The museum also works with a regional assignment on Roma issues, a work that aims to contribute to the national minorities' opportunity to maintain and develop their culture.

..................................................................

SEMINARIUM / SEMINAR & DIGITALT • Romska smycken -  I tradition och samtid
30 september 15.00-19.00
Besöksadress / Visiting address • LM Ericssons väg 14, Konstfack, Svarta HavetProgram
15.00-15.15    Introduktion: Anders Ljungberg, Konstfack.
15.15-15.45    Rosa Taikon: Elin Thomasson, Hälsinglands Museum.
Paus
15.55-16.25    Silversmide för romska ungdomar: Erland Kaldaras, Romskt kulturcentrum Malmö.
16.30-17.05    Paneldiskussion: Erland Kaldaras, Elin Thomasson, Jon Petterson, Maria Lantz och Anders Ljungberg.
Paus
17.25-18.05    Treasure of the Roma/Amare somnaka: PhDr. Jana Horvathova, Museum of Romani Culture in Brno, Tjeckien.
18.05-18.35    Resandes hantverk i historien: Jon Petterson och Sebastian Casinge, Franzwagnersällskapet.
18.35-19.00    Sammanfattning och öppen diskussion.
Föranmälan krävs / Registration required • E-mail: anders.ljungberg@konstfack.se
Medverkande / Artists • Elin Thomasson, Erland Kaldaras, Jana Horváthová, Anders Ljungberg, Jon Petterson, Sebastian Casinge, Maria Lantz
Om • Romsk smyckekonst har med sin rika ornamentiktradition och starka formuttryck, inspirerat många utövare inom smyckefältet. Rosa Taikon, en av Sveriges viktigaste smyckeskonstnärer, utbildade sig på 1960-talet till silversmed på Konstfack. Hennes smycken präglades av tidens formideal liksom av hennes romska kulturarv. Med Rosa Taikon som inspiration riktas fokus på samtida och framtida romsk smyckekonst i Sverige och Europa. Seminariet är på svenska förutom föreläsningen av Jana Horváthová som är på engelska.
Om medverkande
Elin Thomasson: ansvarig för minoritetsfrågor och romskt kulturarv vid Hälsinglands Museum.
Erland Kaldaras: tidigare nationell utvecklare för romskt hantverk.
Jon Petterson och Sebastian Casinge: Franzwagnersällskapet arbetar för språkliga och kulturella rättigheter för resande.
Jana Horváthová: chef för Museet för romsk kultur i Brno, Tjeckien.
Anders Ljungberg: professor på CRAFT! Konstfack.
Maria Lantz: rektor Konstfack.
Annika Persson: journalist, redaktör och författare som arbetar med frågor i gränslandet samhälle/kultur, ofta i närheten av kvinnofrågorna. Hon är författare till boken Jag vill ju vara fri om skådespelaren Lena Nyman samt Var vid gott mod, om textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström och hennes krets. Hon är även redaktör för katalogen till den nyöppnade utställningen Rosa Taikon - konsten och kampen på Hälsinglands museum.
About • With its rich ornamental tradition and strong form expression Romani jewellery has inspired many practitioners within the jewellery field. Rosa Taikon, one of Sweden's most important jewellery artists, trained as a silversmith at Konstfack University College of Arts Crafts and Design in the 1960s, made jewellery signed by the times as well as by her Roma cultural heritage. With Rosa Taikon as a source of inspiration, the focus for this seminar on contemporary and future Romany jewelry in Sweden and Europe. The seminar will be held in Swedish, except the lecture from Jana Horváthová that will be in English.
About artists Elin Thomasson: responsible for minority issues and Roma cultural heritage at Hälsinglands Museum.
Erland Kaldaras: former national developer of Roma crafts.
Jon Petterson and Sebastian Casinge: Franzwagnersällskapet work for the language and cultural rights of Romanies.
Jana Horváthová: director of the Museum of Roma Culture in Brno, Czech Republic.
Anders Ljungberg: professor at CRAFT! Konstfack.
Maria Lantz: chancellor Konstfack
..................................................................

Konstfack CRAFT! + Hälsinglands museum • Romska smycken-i tradition och samtid, Rosa Taikons händer och smycke • Foto: Maja Kristin Nylander

Back to Top