Carl Richard Söderström är utbildad i keramik och glas på Konstfack. Hans konstnärskap bygger på utforskande av traditionella konsthantverksmetoder, och i hans verkstad finns kasserade verk från 20 år av sökande och experimenterande, som fortsatt tjänar som inspiration till nya arbeten. Carl Richard finns representerad på Musee du Sevres i Paris och Rhösska museet i Göteborg. Han arbetar också med bronsskulptur i offentlig gestaltning.
Carl Richard Söderström work mainly in ceramics and holds a Master from Konstfack University of Arts Crafts and Design. His artistic practice evolves around examining traditional crafting methods in ceramics, and in his workshop you’ll find discarded works from 20 years of searching and experimenting, of investigations and experiments serving as a constant inspiration to his new work. Carl Richard is represented at the Musee du Sevres in Paris and the Rhösska Museum in Gothenburg. He also works with public commission bronze sculptures.

www.carlrichard.se/gallery.html

Rickard Söderström • Foto: Patric Miller

Back to Top