Galleri Blås & Knåda är ett medlemsdrivet konsthantverkskooperativ med 38 keramiker och glasblåsare från hela Sverige.
The Blås & Knåda Gallery is a member powered arts and craft cooperative with 38 ceramicists and glassblowers from Sweden.

www.blasknada.com
Besöksadress/Visiting address: Hornsgatan 26, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONAnomalier
3 oktober 11.00-16.00, 4 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artist: Ulla Gustafsson
Om: Ulla Gustafsson utforskar i sin utställning "Anomalier" glasets slumpmässiga och associativa egenskaper.
About: In Ulla Gustafssons exhibition "Anomalies" she explores the random and associational characteristics of the glass.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Sound of Vessels
3 oktober 11.00-16.00, 4 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artist: Keramiker Eva Marie Kothe
Om: Sound of Vessels tar utgångspunkt i keramikern Eva-Marie Kothes svarta krukor som fungerar som instrument. Alla medverkande i projektet har på olika sätt erfarenheter och ingångar till ett materialnära, lyssnande arbete och förhållningssätt. De möts över ämnesgränser i musikaliska laborationer.
About: Sound of Vessels is based on pots as instruments, pots made by Eva Marie Kothe. All participants in the project have different experiences of a material based listening and approach, and join in musical laborations across subject boundaries.
..................................................................

KONSERT / CONSERT •
Sound of Vessels
3 oktober 11:00
Medverkande / Artists: Keramiker: Eva Marie Kothe. Musiker: Anna Gustavsson-slagverk/improvisation, Anna E Weiser- röst/improvisation, Elsbeth Bergh-barockviola/improvisation.
Om: Sound of Vessels tar utgångspunkt i keramikern Eva-Marie Kothes svarta krukor som fungerar som instrument. Alla medverkande i projektet har på olika sätt erfarenheter och ingångar till ett materialnära, lyssnande arbete och förhållningssätt. De möts över ämnesgränser i musikaliska laborationer..
About: Sound of Vessels is based on pots as instruments, pots made by Eva Marie Kothe. All participants in the project have different experiences of a material based listening and approach, and join in musical laborations across subject boundaries.
..................................................................

Blås&Knåda • Ulla Gustafsson, Catastrophe

Back to Top