Blås & Knåda
Blås och Knåda är ett anrikt konsthantverkskooperativ för glaskonstnärer och keramiker, med galleri och butik på Mariaberget – här saluförs bruksgods och skulpturala verk av kooperativets medlemmar, och i galleriet visas utställningar av såväl inhemska konsthantverkare som gästartister från utlandet.
Blås och Knåda is a well renowned glass and ceramics cooperative at Mariaberget in the centre of Stockholm. The shop and gallery showcase the members' work as well as works of guest artists from all over the world.

Besöksadress / Visiting address Hornsgatan 26, Stockholm

www.blasknada.com
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONGlas hjärta Dans är sant, ett ovanligt möte
Vernissage / Opening 6 oktober 11.00-18.00
6 oktober 11.00-18.00
7 oktober 11.00-18.00
8 oktober 11.00-16.30
9 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists Annette Alsiö och M Art Lab
Om • ”Glas hjärta dans är sant” är en utställning om ett möte mellan glaskonstnären Annette Alsiö och jazzdanskollektivet M Artlab.
Om medverkande Annette Alsiö är glasblåsare och glaskonstnär ett stort intresse för människor, tankar och mänskliga möten. M Art Lab är ett jazzdanskollektiv med fyra dansare och koreografer. Kollektivet har sin bas i den komplexa, exakta, mekaniska, poetiska och intrikata Mattox-tekniken.
About ”Glass and Dance is true love” is a collaboration between glass artist Annette Alsiö and the Jazzdance group M Artlab.
About artists • Annette Alsiö is a glassblower and glass artist with a great interest in people, thoughts and human encounters.
M Art Lab is a jazz dance collective with four dancers and choreographers. The collective has its base in the complex, precise, mechanical, poetic and intricate Mattox technique.
Artist Talk Malin Stenholm, Annette Alsiö berättar om sina konstnärskap.
6 oktober 17.00-18.00
Medverkande / Artists Malin Stenholm, Annette Alsiö
Om • På öppningsdagen presenterar Malin och Annette utställningen och berättar om mötet mellan deras respektive konstområden. Utställningen är en del av projektet VERK.
Om medverkande Malin Stenholm: dansare och koreograf och en av fyra medlemmar i Jazzdanskollektivet M Art LAb Annette Alsiö: glaskonstnär
About On the opening day, Malin and Annette present the exhibition and talk about the dynamic clash between their respective practices. The exhibition is part of the project VERK.
About artists Malin Stenholm: dancer and choreographer, member of the Jazzdance-group M Art Lab
Annette Alsiö: glass artist.
Performance & Artist Talk Visning av glaskoreografi
7 oktober kl 15.00 & kl 17.00
Medverkande / Artists Malin Stenholm, Annette Alsiö och Åse Wallberg
Om • Visning av glaskoreografi i glasutställning samt samtal om den gemensamma processen.
Om medverkande Malin Stenholm: dansare och koreograf och en av fyra medlemmar i Jazzdanskollektivet M Art Lab • Åse Wallberg: dansare och medlem i i Jazzdanskollektivet M Art Lab • Annette Alsiö: glaskonstnär
About Glass choreography in the glass exibition and a conversation about our collaboration.
At 3 pm and 5 pm.
About artists Malin Stenholm: dancer and choreographer, member of the Jazzdance-group M Art Lab • Åse Wallberg: dancer and member of the Jazzdance-group M Art Lab • Annette Alsiö: glass artist.
Performance Interaktivt möte med tema FORM och KROPP
8 oktober kl 16.00-16:30
9 oktober kl 15.00
Medverkande / Artists Malin Stenholm, Annette Alsiö  och Åse Wallberg
Om • Interaktivt möte med tema FORM och KROPP där besökarna är med och undersöker temat som betraktare och deltagare.
Om medverkande Malin Stenholm: dansare • Jaakko Kulmala: dansare • Annette Alsiö: glaskonstnär
About Interactive encounter on the topics SHAPE/ ARCHITECTURE and BODY where the audience together with the artists examine the topics as wiewers and participants.
About artists Åse Wallberg: dancer • Jaakko Kulmala: dancer • Annette Alsiö: glass artist.
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONBergtagen
Vernissage / Opening 8 oktober 11.00-16.00
8 oktober 11.00-16.00
9 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artist Anne Thomassen
Om • Anne Thomassen visar nya verk med titeln Bergtagen, på Blås & Knåda. Titeln används också av Thomas Mann i boken Der Zauerberg. I utställningen ligger fokus på glasyrer i lager på lager, som ger både djup och liv till verken.
Om medverkande I keramikkonstnär Anne Thomassens skulpturala verk betraktas naturen i förhållande till människans identitet, drivkrafter och drömmar. Hon är utbildad vid konsthögskolan i Bergen och Kunsthochschule Berlin.
About Anne Thomassen shows new works in the exhibition Bergtagen, at Blås & Knåda. The title is also used by Thomas Mann in the book Der Zauerberg. Thomassen have focused on different glazes in several layers, giving depth and life to the works.
About artists Ceramic artist Anne Thomassen's sculptural works reflects on Nature versus mankinds sense of identity, motivation and dreams. She is educated at the Academy of Fine Arts in Bergen and Kunsthochschule, Berlin.
Blås & Knåda • Annette Alsiö
Back to Top