Blås & Knåda
Blås och Knåda är ett anrikt konsthantverkskooperativ för glaskonstnärer och keramiker, med galleri och butik på Mariaberget – här saluförs bruksgods och skulpturala verk av kooperativets medlemmar, och i galleriet visas utställningar av såväl inhemska konsthantverkare som gästartister från utlandet.
Blås och Knåda is a well renowned glass and ceramics cooperative at Mariaberget in the centre of Stockholm. The shop and gallery showcase the members' work as well as works of guest artists from all over the world.

www.blasknada.com
Blås & Knåda • Annette Alsiö
Back to Top