Bitterljuv
Fyra textilkonstnärer visar verk i en grupputställning där de utforskar gränsen mellan det egna och det kollektiva skapandet. Gruppen består av Tove Starfelt, Linnea Dahlstrand, Helena Pernow och Alva Noreen som tidigare  samarbetat i Galleri Silk och KÅDA collective.
In this group exhibition four textile artists show works in which they have explored the boundary between their own and collective. The group concists of Tove Starfelt, Linnea Dahlstrand, Helena Pernow and Alva Noreen who have previously collaborated in other exhibitions and projects such as Galleri Silk and KÅDA collective.

Bitterljuv • Förälskelse • Alva Noreen
Back to Top