Berg Gallery is a commercial gallery located in Stockholm Gallery District. We specialize in a cross-aesthetic method and our aim is to push the lines between art, crafts and design, abstraction, concept and function. We keep material and extreme handiwork in focus, showing three-dimensional artworks in ceramics, glass, metal, wood, textile and other materials.
Address: Hälsingegatan 43, Stockholm
..................................................................
Exhibition: Vessels and Weaves • October 3-4, 12.00-18.00, October 5 12.00-16.00 For regular opening hours visit www.berggallery.se
Artists: Inger Bergström (SE), Kennet Williamsson (SE), Karin Bablok (DE), Karin Bengtsson (SE), Bodil Mantz (DK), Mieke Everat (BE), Sunna Jonsdotter (SE)
..................................................................
Om utställningen
”Vessels and Weaves” tar sin utgångspunkt i kärlet och väven, keramiken och textilen och i åtta framstående konstnärer som i sitt skapande här utgått från dessa eviga former och material. Vi vill i utställningen ifrågasätta vad som definierar ett objekt som konstverk eller konsthantverk och en utövare som konstnär eller konsthantverkare? Är det formen, materialet, utövarens akademiska bakgrund, avsikt eller idé, betraktarens upplevelse, verkets funktion eller kanske avsaknad av funktion? Eller är det ens relevant och möjligt att idag dra en gräns, är uppdelningen snart överspelad?
Magnus af Petersens (tidigare chef på Bonniers Konsthall) formulerade sig kring dessa frågeställningar i samband med fjolårets utställning Nymaterialism ” … distinktionen mellan form och innehåll är svår att upprätthålla och att innehållet även kommer ur materialet och inte bara förmedlas av det. Det fysiska och taktila är realiteter som vi tydligen varken vill eller kan bortse från.”
I utställningen presenteras verk av Inger Bergström (SE), Kennet Williamsson (SE), Karin Bablok (DE), Karin Bengtsson (SE), Bodil Mantz (DK), Mieke Everat (BE) och Sunna Jonsdotter (SE)
Utställningen pågår 20190926 - 20191102
Karin Bablok, Im Garten, Porcelain and enamel glaze • Photo Niclas Berg
Karin Bablok, Im Garten, Porcelain and enamel glaze • Photo Niclas Berg
Karin Bablok, Large Vessel, Porcelain with enamel glaze • Photo Niclas Berg
Karin Bablok, Large Vessel, Porcelain with enamel glaze • Photo Niclas Berg
Bodil Manz, Porcelain Cylinder no5 "MEXICO" 2019 • Photo Brahl Fotografi
Bodil Manz, Porcelain Cylinder no5 "MEXICO" 2019 • Photo Brahl Fotografi
Bodil Manz, Photo Ole Haupt
Bodil Manz, Photo Ole Haupt

Bodil Manz, Porcelain, Two cylindre no.1-1a TRIANGLE 2019 • Photo Brahl Fotografi

Back to Top