Barklund & Co är ett projektbaserat utställningsrum för konsthantverk som drivs med ett särskilt intresse för dialoger, samarbeten och det berättande konsthantverket.
Barklund & Co is a project-based exhibition room for arts and craft, with a particular interest for dialogues, collaborations and craft as a narrative.

www.barklundandcompany.se

Barklund & Co • Foto: Sanna Lindberg

Back to Top