Barklund & Co + Undisciplined
Barklund & Co är ett projektbaserat utställningsrum för konsthantverk där det vurmas extra för dialoger, samarbeten och det berättande konsthantverket.
Barklund & Co is a project-based exhibition space for arts and crafts, with an extra craze for dialogues, collaborations and narratives.

Besöksadress / Visiting address Hägerstensvägen 145, Hägersten

www.barklundandcompany.se
Social clubCrafting conversations
8 oktober 16.00-22.00
Medverkande / Artists Inbjudna gäster / Invitet guests
Moderatorer Rut-Malin Barklund och Veronika Muráriková
Samtal med Sarah Darro börjar kl 17.00
Samtal med Berenice Hernandez börjar kl 18.30
Conversation with Sarah Darro starts at 5 pm
Conversation with Berenice Hernandez starts 6.30 pm
Om • Crafting Conversations är ett socialt evenemang där Barklund & Co tillsammans med Undisciplined – en ny poddserie i samarbete med Current Obsession Magazine – tar pulsen på vad som händer under årets Stockholm Craft Week och diskuterar konsthantverkets framtid med inbjudna gäster. För en dag förvandlas galleriet till en bar fylld med oväntade möten och nya idéer, inspirerade av ett kollektivt tankeverk som växer fram under kvällen.
Om medverkande Samtalet med de inbjudna gästerna modereras av Rut-Malin Barklund och Veronika Muráriková.
Rut-Malin Barklund är utbildad vid Ädellab på Konstfack och har mångårig erfarenhet av utställningar och konstnärliga samarbetsprojekt. Sedan 2017 driver hon utställningsplattformen Barklund & Co. Veronika Muráriková är nyexaminerad smyckeskonstnär med masterexamnen från Konstfack CRAFT! Hon är medskapare till podcasten Craftsight och i höst lanseras projektet ”Undisciplined – a crafting conversations podcast” som är utvecklad i samarbete holländska magasinet Current Obsession.
About Crafting conversations is a social gathering around the joint of craft. Barklund & Co and Undisciplined – a new podcast series in collaboration with Current Obsession Magazine – give a glimpse of what's going on in Stockholm Craft Week and discuss the future of craft together with surprise guests. For a day, the gallery turns into a bar full of unexpected encounters and new ideas inspired by a collective conversation piece emerging during the evening.
About artists The guests are moderated by Rut-Malin Barklund and Veronika Muráriková. Barklund is educated at Ädellab at Konstfack and has years of experience in exhibitions and artistic collaborative projects. Since 2017, she runs the exhibition platform Barklund & Co. Veronika Muráriková is a newly graduated jewelry artist with a master's degree from Konstfack CRAFT! She is a co-creator of the podcast “Craftsight” and this autumn the project "Undisciplined - a crafting conversations podcast" is launched, in collaboration with the Dutch magazine Current Obsession.
Barklund & Co, Rut-Malin Barklund • Foto: Sanna Lindberg
Back to Top