Barklund & Co är ett projektbaserat utställningsrum för konsthantverk.
Rut-Malin Barklund, som driver verksamheten, intresserar sig extra mycket för dialoger och samarbeten samt det berättande konsthantverket.
Barklund & Co is a project-based exhibition room for the arts of craft. Run by Rut-Malin Barklund with a particularly interest for dialogues, collaborations and the storytelling craft.

www.barklundandcompany.se
Besöksadress/Visiting address: Hägerstensvägen 145, Aspudden
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • (smiling) faces
Vernissage/Opening 1 oktober 18.00-21.00
2 oktober 13.00-18.00, 3 oktober 11.00-16.00, 4 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artists: Peter Bauhuis (DE), Åsa Cederqvist (SE), Lin Cheung (UK), Benedikt Fischer (AU), Manon van Kouswijk (NL), Erika Kristofersson Bredberg (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Olof Marsja (SE), threadstories (IE), Carl Richard Söderström (SE), Karol Zarbock (SE). Essä: Jenny Damberg. Set design: Joakim Nyström
Om: Smiley– denna älskade och hatade symbol. Vad betyder denna älskade och hatade symbol för oss? Vad är det som gör att fenomenet med den leende munnen och ögonen är en ständigt återkommande symbol inom konsthantverk, konst, musik och mode?
I samarbete med Hanna Hedman som inbjuden co-curator, presenteras en utställningen med 5 internationella och 6 svenska medverkande för att se hur detta fenomen återspeglas inom konsthantverk.
About: Smiley - this beloved and hated symbol. What makes the sensation with the smiling face an ever-recurring symbol in crafts, art, music and fashion.
Together with co-curator Hanna Hedman, we have selected 5 international and 6 Swedish artists to have a look at how this phenomenon is reflected within crafts.

..................................................................

(smiling) faces, threadstories, Åsa Cederqvist, Benedikt Fischer, Olof Marsja

Barklund • (smiling) faces

Back to Top