Åttifjärde Konsthallen är en konstnärsdriven mötesplats i Henriksbergs Industriområde vid Mälarens strand, Axelsberg.
Åttifjärde konsthallen is an artist-run platform at Henriksberg's Industrial Area by Mälaren shore, in Axelsberg.
Besöksadress/Visiting address: Hägerstens Allé 84 D, Hägersten
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • I det oönskades tecken, bland önskade monument
3 oktober 12.00-22.00

Medverkande / Artists: Linnea Bergman, Elina Birkehag, Astrid Braide Eriksson, Hållams Linnea Henriksson, Linus Hultgren, Annie Jonasson, Cecilia Lundbäck, Tove Möller, Annika Söderberg, Emma Rasmusson, Freja Willborg
Om: Vad händer när de som begär en plats tar bort något som är fundamentalt för de som besitter platsen? När begäret är kopplat till bostadsbolagets projektportfölj? En grupp materialbaserade utövare formulerar en konstrunda. I ett område som väntar på att rivas samarbetar konsthantverkare med bävrar, nattarbetare med dagarbetare. Ett kretslopp skapas och kultur som “inte bär sig själv” öppnar upp dörren till en före detta svart bilmek.
Om medverkande: Åttifjärde konsthallen består av konsthantverkare, arkitekter, formgivare, konstnärer och stadsplanerare som möts kring en kulturhistoriskt plats som just nu genomgår en omvandlingsprocess.
About: What happens if those who desire a place, take away what is fundamental to the ones who occupy it? When this desire is connected to the real estate company’s project-portfolio? A group of material based practitioners formulates an art walk discussing these premises. In an area, awaiting its demolition, craftspeople cooperate with beavers, night time workers with daytime workers. A cycle is created and culture, which “is not self-sustaining”, opens up the door to a former bootleg car repair shop.
About medverkande: Åttifjärde konsthallen consists of craftsmen, architects, designers, artists and urban planners who meet around a cultural historical place currently undergoing a transformation process.
..................................................................

Åttifjärde Konsthallen

Back to Top