Åsa Norman & Frida Hållander
Åsa Norman är Konsthantverkare utbildad vid HDK Steneby och Konstfack 2009-2011. Hon är verksam som kostymör och scenograf för TV, film och teater. Hon arbetar även som textilkonstnär, ofta tillsammans med den feministiska konst och konsthantverksgruppen, DNK – Den nya kvinnogruppen.
Frida Hållander är konsthantverkare med examen från Konstfack, keramik och Glas. Hon har även doktorerat med en praktikbaserad avhandling inom konstnärlig forskning på Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.
Åsa Norman is an artisan trained at HDK Steneby and Konstfack 2009-2011. She works as a costume designer and set designer for TV, film and theater. She also works as a textile artist, often together with the feminist arts and crafts group, DNK – Den nya kvinnogruppen.
Frida Hållander is an artisan with a degree in Art, Ceramics and Glass. She has also received her doctorate with an internship-based dissertation in artistic research at the Faculty of Arts and the Faculty of Arts at the University of Gothenburg.

Webbsida
www.asanorman.com

www.fridahallander.se

Åsa Norman & Frida Hållander • Gnugga sömnen ur ögonen systrar! • Foto: Åsa Norman
Back to Top