Artten Gallery
Artten Gallery är ett galleri och studio som drivs av konstnären och kuratorn Ludmila Christeseva med ursprung i Belarus. Sedan 24 februari i år stöttar Artten Gallery, med hjälp av konstnärliga metoder, Ukrainas kamp för fred och frihet.
Artten Gallery is a gallery and studio run by the artist and curator Ludmila Christeseva, originating in Belarus. Since February 24
this year, Artten Gallery has been supporting Ukraine's struggle for peace and freedom with the help of artistic methods.

Besöksadress / Visiting address Artillerigatan 10, Stockholm

www.artten.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITION & Workshop Hantverk som enar, helar och håller/ Craft that unite, heal, and last
Vernissage / Opening 8 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00 - 17.00
9 oktober 12.00 - 17.00
Medverkande / Artists Ludmila Christeseva tillsammans med kvinnor som flytt från Ukriana.
Om • Under våren flätade konstnären Ludmila Christeseva kamouflagenät av återvunna textilier tillsammans med kvinnor som flytt kriget i Ukraina. Hantverket blev ett sätt att stödja varandra och har resulterat i ett hoppfyllt och starkt symboliskt projekt. I en serie workshopar får du möjlighet att lära dig att fläta nät under ledning av ukrainska flyktingar.
Om medverkande Konstnären Ludmila Christeseva  är baserad i Sverige men kommer ursprungligen från Belarus. Sedan starten av kriget, den 24 februari, använder Christeseva hantverk som en metod för att stötta sina ukrainska systrar till fred och frihet.
About During the spring, the artist Ludmila Christeseva, together with women who fled the war in Ukraine, wove camouflage nets from recycled textiles and sent them to Ukraine to save lives. The craft became a way of supporting each other and has resulted in a strong and symbolic project, full of hope. In a series of workshops led by Ukrainian refugees, you will have the opportunity to learn how to weave nets.
About artists The artist Ludmila Christeseva is based in Sweden but originally comes from Belarus. Since the start of the war, on February 24, she used crafts to support her Ukrainian sisters towards peace and freedom.
Artten Gallery • Craft Saves lives2 • Foto: Artten Gallery, L. .Christeseva.
Back to Top