Anthropause
Lisa Fält och Tilda Dalunde är två Stockholmsbaserade konsthantverkare som arbetar gränsöverskridande i ett flertal olika material och tekniker. Inför Craft Week 2022 har duon bjudit in konsthantverkarna Fernanda Melgarejo, Minna Rombo Zetterlund, Anna-Klara Samuelsson och Anna Lo Bergmark att tolka temat Anthropause – människans paus från världen och jordens paus från människan.
Lisa Fält and Tilda Dalunde are two artists based in Stockholm, who work in several materials and techniques within the expanded field of craft. Ahead of Craft Week 2022, the duo has invited artisans Fernanda Melgarejo, Minna Rombo Zetterlund, Anna-Klara Samuelsson and Anna Lo Bergmark to interpret the theme Anthropouse – man's break from the world and the earth's break from man.

Besöksadress / Visiting address Norra Agnegatan 45, Stockholm

Instagram
www.instagram.com/annaklaralkanna
www.instagram.com/anna.lo.bergmark
www.instagram.com/fer_melgareja
www.instagram.com/contravind
www.instagram.com/minnesbeta

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONAnthropause
Vernissage / Opening 6 oktober  16.00-19.00
6 oktober 12.00-19.00
7 oktober 12.00-18.00
8 oktober 12.00-23.00
9 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists Anna-Klara Samuelsson, Anna Bergmark, Fernanda Melgarejo, Lisa Fält, Minna Rombo Zetterlund, Tilda Dalunde.
Om • Begreppet anthropause myntades i juni 2020 av en grupp forskare i tidskriften Nature Ecology and Evolution för att beskriva det mellanrum i tid och rum som pandemin skapat. I denna utställning närmar sig sju konsthantverkare detta mellanrum utifrån sina egna erfarenheter. Vad händer med människor när de förlorar sina sociala sammanhang? Hur påverkas platser av människors frånvaro? Vad gör man med den tid man får över? När balansen skiftar, vem eller vad frodas?
Om medverkande Utställningen Anthropause initierades av Lisa Fält och Tilda Dalunde och är ett samarbete med och mellan konsthantverkarna Anna-Klara Samuelsson, Fernanda Melgarejo, Minna Rombo Zetterlund och Anna Lo Bergmark. Gruppen arbetar gränsöverskridande i ett flertal olika tekniker och i material som keramik, hår, glas, textil och tenn.
About Anthropause – Humanity’s paus from the world, Earth’s pause from humanity. The term anthropause was coined in June 2020, by a group of scientists in the magazine Nature Ecology and Evolution, to describe the in-betweenness in time and space created by the Pandemic. In this exhibition seven craft artists approach this in-betweenness from their own perspectives. What happens with people when they lose their social contexts? How are places affected by the absence of people? What do you do with the extra time you suddenly have on your hands? When the balance shifts – who, or what thrives?"
About artists The exhibition Anthropause was initiated by Lisa Fält and Tilda Dalunde, and is a collaboration with and between fellow craft artists Fernanda Melgarejo, Minna Rombo Zetterlund, Anna-Klara Samuelsson and Anna Lo Bergmark. The group works in the expanded field of craft with several different techniques and materials such as ceramics, hair, glass, textiles, and tin.
TarotläsningTarotläsning med Maria Wis
6 oktober 15.00-19.00 
Medverkande / Artist Maria Wiss, tarotläsare
Om • Med anknytning till utställningens tema och samtidens ovisshet är tarotläsaren Maria Wiss inbjuden för att erbjuda publiken en glimt av framtiden.
Om medverkande Maria Wis har över 20 års erfarenhet av att läsa tarotkort. Hon driver verksamheten MW Balans & Hälsa där hon även arbetar med kristaller och spirituell vägledning.
About In connection with the theme and the uncertainty of current times, the tarot reader Maria Wis is invited to offer you glimpses of the future.
About artists Maria Wis has over 20 years of experience reading tarot cards. She runs the business MW Balance & Health, where she also works with crystals and spiritual guidance.
Utställning, bar med konsertBar glappet + konsert med Kloster
8 oktober 12.00-23.00 (livemusik från 18.00)
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
E-post vid föranmälan / Mail registration lisa.linnea.falt@gmail.com
Medverkande / Artists Kloster - Jerker Österlind (a.k.a Mudbody), Victor Galeano and Teodor Sjöqvist
Om • Välkommen till Pub Glappet – där bjuds det på livemusik mitt i utställningen
Om medverkande Kloster är ett tremannaband, som experimenterar, improviserar och utforskar gränserna mellan modern elektronisk loop-baserad musik och mantrisk 70-tals jazzrock.
https://klostermusic.com
https://open.spotify.com/artist/3z0wcQmVy2lNTE07MTDH7s
About Welcome to Pub Glappet with live music in the middle of the exhibition
About artists Kloster is an experimental three-piece band that improvises and explores the boundaries between modern electronic loop-based music and mantric 70s jazz rock.
https://klostermusic.com
https://open.spotify.com/artist/3z0wcQmVy2lNTE07MTDH7s

Fält & Dalunde • Anthropause, Konstnär Minna Rombo Zetterlund, Prisma Detalj • Foto: Tilda Dalunde
Back to Top