Anmäl intresse att arrangera en programpunkt!
Nu är formuläret öppet – anmäl ditt intresse som medverkande aktör och beskriv din programpunkt senast 31 mars. I år går Stockholm Craft Week av stapeln 4-8 oktober och med anledning av evenemangets femårsjubileum firar vi med heldagskonferens den 4 oktober och jubileumsinvigning på kvällen samma datum. Besked om din programpunkt blir en del av årets Stockholm Craft Week ges i mitten av april. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad erbjuder Stockholm Craft Week 2023?
• Din verksamhet och programpunkt blir en del av varumärket Stockholm Craft Week.
• Pressbearbetning och marknadsföring genom anlitad PR-byrå.
• Ett digitalt marknadsförings-kit som du/ni sprider i de egna kanalerna.
• Affischer och flyers.
• Nätverksmöjligheter och branschaktiviteter
Vad kostar det?
• Det är avgiftsfritt för aktörer att medverka och marknadsföras i Stockholm Craft Week 2023.
• Du/din verksamhet står för omkostnader för de egna programpunkterna.
Vad bidrar du med?
• Att arrangera en eller flera programpunkter.
• Att skicka in text- och bildmaterial till oss enligt deadline.
• Att synliggöra Stockholm Craft Week via din verksamhet och de medverkande konstnärernas kommunikationskanaler.

Vad gäller för Stockholm Craft Week 2023

Kriterier programpunkt
• Ska relatera till samtida konsthantverk.
• Ska hålla hög innehållsmässig och konstnärlig kvalitet.
• Ska ha geografiskt fokus på Stockholmsregionen.
• Det är avgiftsfritt att medverka som aktör i Stockholm Craft Week 2020. Din verksamhet står själv för alla omkostnader som de egna programpunkterna innefattar.
Bedömning programpunkt
• Programpunkten bedöms av styrgruppen utifrån de kriterier som satts upp.
• Aktuella, innovativa och undersökande projekt värdesätts.
• Antalet medverkande aktörer är begränsat.
• Styrgruppen* motiverar inte ett eventuellt avslag.
Deadline 31 mars 2023
• Anmäl ditt intresse att delta som aktör och arrangera en programpunkt senast 31 mars. Anmälningar efter den 31 mars beaktas inte.
• Om programpunkten blir godkänd har du möjlighet att i ett senare skede och inom ramen för Stockholm Craft Week’s kriterier, komplettera din programpunkt med t.ex. konstnärssamtal, visning eller liknande.
Frågor/Questions?
Varmt välkommen att höra av dig till projektledare Matilda Kästel: matilda.kastel@konsthantverkscentrum.se
Please contact project manager Matilda Kästel: matilda.kastel@konsthantverkscentrum.se
*Styrgruppen består av: Maj Sandell Konsthantverkscentrum, Mats Widbom Svensk Form, Hanna Grill Konsthantverkarna
Back to Top