Josefin Gäfvert är vävande konstnär. I hennes arbete fungerar vävstolen som en begränsning där intuitionen får fritt spelrum. Josefins tog sin masterexamen från Konstfack 2021 och hennes arbete finns representerat i Nationalmuseums samlingar
Anneli Tegelberg är textilkonstnär specialiserad på ikat-vävning. Genom att fördjupa sig i långsamma hantverksprocesser undersöker hon hur långt hon kan utmana materialet, tekniken och tålamodet. Vävningen blir både en mental och kroppslig utmaning.
Josefin Gäfvert is a weaving artist. Her work is about what she can do with the loom in its restricting format, to reach the point where form and colours take another meaning. Josefin is represented at the National Museum, Stockholm. She has a MFA from Konstfack, 2021.
Anneli Tegelberg is a textile artist specialised in Ikat weaving. Through slow craft processes she explores how far she can challenge the material, technique and patience. The weaving becomes both a physical and mental challenge.

Besöksadress / Visiting address • Terrängvägen 14-16, Västertorp

Webbsida
www.annelitegelberg.com
www.josefingafvert.com
Instagram
www.instagram.com/anneli.tegelberg
www.instagram.com/craft_star


..................................................................

ÖPPEN ATELJÉ / OPEN STUDIO
1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 13.00-16.00
3 oktober 13.00-16.00
Medverkande / Artists • Anneli Tegelberg och Josefin Gäfvert
Om • Öppen ateljé och försäljning av vävar
Om medverkande • Josefin Gäfvert är en vävande konstnär. I hennes arbete fungerar vävstolen som en begränsning där intuitionen får fritt spelrum. Josefins tog sin masterexamen från Konstfack 2021 och hennes arbete finns representerat i Nationalmuseums samlingar.
Anneli Tegelberg är textilkonstnär specialiserad på ikat-vävning. Genom att fördjupa sig i långsamma hantverksprocesser undersöker hon hur långt hon kan utmana materialet, tekniken och tålamodet. Vävningen blir både en mental och kroppslig utmaning.
About • Open studio and weaves for sale
About artists • Josefin Gäfvert is a weaving artist. Her work is about what she can do with the loom in its restricting format, to reach the point where form and colours take another meaning. Josefin is represented at the National Museum, Stockholm. She has a MFA from Konstfack, 2021.
Anneli Tegelberg is a textile artist specialised in Ikat weaving. Through slow craft processes she explores how
far she can challenge the material, technique and  patience. The weaving becomes both a physical and mental challenge.

..................................................................

Anneli Tegelberg & Josefin Gäfvert • Öppen Ateljé • Foto: Anneli Tegelberg

Back to Top