Intresseanmälan
Välkommen till Stockholm Craft Week 2020!
Snart riktas åter strålkastarna mot det samtida konsthantverket. Premiären av Stockholm Craft Week i oktober förra året blev en stor succé med drygt 20 utställningar, över 50 olika event och mängder med besökare runt om i Stockholm och Gustavsberg. Med högt ställda ambitioner för att skapa en större medvetenhet kring konstarten och vad som ryms inom begreppet konsthantverk, laddar vi nu för en ny omgång och hoppas att du vill anmäla ditt intresse att medverka som aktör i Stockholm Craft Week, 1-4 oktober 2020. Obs! I år måste samtliga aktörer själva gå in och göra en intresseanmälan. Vi meddelar i slutet av mars om din programpunkt kommer med i årets Stockholm Craft Week.
Anmälningsformuläret är öppet från 10 februari.
Sök – vi ser fram emot din anmälan senast den 16 mars!

Kriterier
Med aktör avses
• Gallerier, kooperativ, föreningar och enskilda utövare eller grupper som är professionellt verksamma.
• Högskolor, universitet, kulturinstitutioner och branschorganisationer.
Din programpunkt
• Ska relatera till samtida konsthantverk.
• Ska hålla hög innehållsmässig och konstnärlig kvalitet.
• Har geografiskt fokus på Stockholm och Gustavsberg, Värmdö.

Urval
• Programpunkten bedöms av styrgruppen utifrån de kriterier som satts upp.
• Innovativa och undersökande projekt värdesättes.
• Stockholm Craft Week avser att växa med försiktighet varför antalet medverkande aktörer är begränsat.
• Styrgruppen motiverar inte ett eventuellt avslag.

Kostnader
• Det är avgiftsfritt att medverka som aktör i Stockholm Craft Week 2020. Din verksamhet står för alla omkostnader som de egna programpunkterna innefattar.

Deadline
• Anmäl ditt intresse som medverkande aktör senast 16 mars 2020. Om programpunkten blir godkänd har du möjlighet att i ett senare skede utöka med fler programpunkter fram till deadline för text- och bildinlämning, och inom ramen Stockholm Craft Week’s kriterier.

Vad erbjuder Stockholm Craft Week 2020?
• Din verksamhet och programpunkt blir en del av varumärket Stockholm Craft Week 2020.
• Pressbearbetning och marknadsföring genom anlitad PR-byrå och arrangörer.
• Ett marknadsförings-kit kommer finnas tillgängligt. Det är viktigt att du bidrar till att sprida information om Stockholm Craft Week 2020 i dina egna kanaler!
• Nätverksmöjligheter och branschaktiviteter som genomförs under Stockholm Craft Week 2020.

Vad bidrar du med?
• Att arrangera dina programpunkter.
• Att skicka in text- och bildmaterial till oss enligt deadline (meddelas vid bekräftelse).
• Att synliggöra Stockholm Craft Week 2020 via dina och din verksamhets kommunikationskanaler.
Anmäl ditt intresse och beskriv programpunkten senast 16 mars.
Varmt välkommen att höra av dig till Maria Nordström, maria.nordstrom@konsthantverkscentrum.se

Bästa hälsningar,
Styrgruppen för Stockholm Craft Week
Maj Sandell, Konsthantverkscentrum
Heidi Trakowski, Värmdö kommun
Hanna Grill, Konsthantverkarna Stockholm

For information in english, please contact Rut-Malin Barklund, rut-malin.barklund@konsthantverkscentrum.se
Back to Top