ALT
Tre textilkonstnärer visar verk i en grupputställning där de utforskar gränsen mellan det egna och det kollektiva skapandet. Gruppen består av Tove Starfelt, Linnea Dahlstrand och Alva Noreen som tidigare samarbetat i Galleri Silk och KÅDA collective.
In this group exhibition three textile artists show works in which they have explored the boundary between their own and collective. The group concists of Tove Starfelt, Linnea Dahlstrand and Alva Noreen who have previously collaborated in other exhibitions and projects such as Galleri Silk and KÅDA collective.

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONBitterljuv (förälskelse) – I want to buy your work and place it in my exhibition
Vernissage / Opening • 7 oktober 17.00-20.00
7 oktober 17.00-20.00
8 oktober 13:00-17:00
9 oktober 13:00-17:00
Medverkande / Artists Tove Starfelt, Alva Noreen, Linnea Dalstrand
Om • ALT bjuder på en gränslös utställning om det egna och det kollektiva. Det handlar om att influeras av varandras skapande, att observera varandra, stjäla av varandra... Bitterljuv (förälskelse) ‘I want to buy your work and place it in my exhibition’ är en hyllning till begäret och en omfamning av avundsjukan.
Om medverkande Det gemensamma intresset för textil som material förde samman de tre konstnärerna under utbildningen Textil – Kropp – Rum, vid HDK-Valand Campus Steneby. Sedan dess har de samarbetat i flera konstnärliga projekt och rör sig fritt mellan skulpturala installationer och tvådimensionella ytor.
About The exhibition discusses the personal in relation to the collective. It's about being influenced by each other's creations, observing each other, stealing from each other... Bittersweet (love) 'I want to buy your work and place it in my exhibition' is a tribute to desire and an embrace of jealousy.
About artists The shared interest in textiles as a material brought the three artists together during the course Textile – Body – Room, at HDK-Valand Campus Steneby. Since then, they have collaborated in several artistic projects and move freely between sculptural installations and two-dimensional art.
Bitterljuv • Förälskelse • Alva Noreen
Back to Top