Smedjan Blackeberg

Smedjan Blackeberg startade 2022 och drivs av Agnes Larsson och Maki Okamoto. Här anordnas anordnas såväl utställningar som kursverksamhet för både barn och vuxna. Målet med Smedjan Blackeberg som platform är att främja, vidga och sammanföra den lokala konsthantverksarenan med den centrala. Här kan människor mötas och arbeta med med metallen i en gemensam upplevelse av hantverket.
Smedjan Blackeberg

Agnes Larsson och Maki Okamoto Foto: Maki Okamoto