Mörkret

Mörkret är en löst sammansatt grupp materialbaserade konstnärer bosatta och verksamma i Dals Långed, Dalsland, en liten ort känd för sin slöjd- och hantverkstradition. Gruppen började formas 2023, när sex av medlemmarna deltog i utställningen TILLFÄLLIGHETER i Steneby konsthall. Mörkret fungerar som ett socialt nätverk av kollegor och som initiativtagare till utställningar och evenemang.
Mörkret

Foto: