Miriam Scheller, Sisse Bjerre, Jelle Vanobberghen & Kelly Konings

Fashioning crafts: exploring bodily shapes

En grupputställning där traditionellt handarbete omdefinieras och relaterar till kroppen. Industriella skapande-processer utmanas genom att de kombineras med klassiska handarbetstekniker vilket ger nya sätt att skapa nutida textilier och plagg. I dessa utvalda arbeten skapade av de nyligen examinerade masterstudenterna från Högskolan i Borås, spelar kroppen en viktig roll där synergin mellan kroppen och materialiteten hos de skapade artefakterna utforskas.
Miriam Scheller, Sisse Bjerre, Jelle Vanobberghen & Kelly Konings