Makers Thinkers

Vi är sex utövare som under 2023-2224 deltar i kursen ResearchLab Craft på Konstfack. Vi är en mångsidig och internationell grupp, verksam inom olika delar av konsthantverksfältet såsom textil konst, keramik och glas. Vi arbetar utforskande med tekniker såsom stickning, gjutning av glas, lera och keramik men även inom mer gränsöverskridande områden som ljud/musik och platsspecifika installationer i stampad jord, för att reflektera kring konsthantverkliga praktiker och konsthantverkets roll i samtiden.
Makers Thinkers

Foto: