Lerverk + Formargruppen

Lerverk bedriver butik och galleri i Göteborg. De samlar några av de bäst konsthantverkarna i västra Sverige och Formargruppen samla motsvarande i södra Sverige. Smyckekonstnärerna i de båda kooperativen har i ett gemensamt projekt arbetat fram en utställning som länkar samman smycken och poesi. Utställningen har tidigare visats både i Göteborg och i Malmö.
Projektet har också resulterat i en liten antologi med poesi och smycken. 
Lerverk + Formargruppen

Foto: