Konsthantverkspodden

I Konsthantverkspodden diskuteras samtida konsthantverk och materialbaserad konst på ett brett plan, tillsammans med gäster inom fältet. Via podden lyfts konstnärer och konsthantverkare fram, kunskap sprids och bevaras. Konsthantverkspodden drivs av Ida Netterberg, Petter Rhodiner, Lisa Maria Pettersson och Evelina Dovsten. I de numera 45 publicerade avsnitten finns gäster som bl.a. Anna Nordström, Andreas Nobel och Päivi Ernkvist. Konsthantverkspodden hittar du på Acast, Spotify och iTunes.
Konsthantverkspodden

Evelina Dovsten, Ida Netterberg, Lisa Maria Pettersson, Petter RhodinerFoto: Lisa Juntunen Roos