Konsthantverkspodden

Sedan sin gemensamma tid på Keramik & Glasprogrammet på Konstfack har Evelina, Ida, Lisa och Petter sakta men säkert utformat detta projekt som idag verkar för att brett diskutera materialbaserad konst och samtida konsthantverk. Via podden lyfts konstnärer och konsthantverkare fram och kunskap sprids och bevaras. I de numera 45 publicerade avsnitten finns gäster som tex Anna Nordström, Andreas Nobel, Päivi Ernkvist och Jelizaveta Suska.  
Konsthantverkspodden