Konstfack • CRAFT! Textil

Konstfack grundades 1844 och är Sveriges största konstnärliga högskola med inriktningen konst, design och konsthantverk. Varje år deltar här cirka 900 studenter i kandidat-, master- och doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. Textil i masterprogrammet CRAFT! på Konstfack har en gränsöverskridande hållning och ser konsthantverk som ett verktyg för att alstra ny kunskap inom vitt skilda praktiker inom fältet. 
Konstfack • CRAFT! Textil

KonstfackFoto: Hironori Tsukue