Curating Craft

Curating Craft är en internationell heldagskonferens med syfte att samla branschen och stärka fältet för kurering av samtida konsthantverk. Konferensen inviger årets Stockholm Craft Week och arrangeras av Konsthantverkscentrum i samarbete med NNCA – Nordic Network of Crafts Associations. Curating Craft går av stapeln den 4 oktober på Kulturhuset Stadsteatern och bland paneldeltagarna finns välrenommerade representanter från de nordiska länderna samt USA.
Curating Craft

Foto: